Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
pochmurno
28°C

Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa.

W dniu 03-04-2023r została podpisana umowa z firmą: Corcad sp. z o.o., Pasłęk na wykonanie dla Zamawiającego – Gminy Pasłęk kompletnej dokumentacji projektowej na następujące zadania: „Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa - dokumentacja”. Termin realizacji do 29.09.2023r. Wartość kontraktu kwota 88 929,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej plan zagospodarowania terenu (działki), projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja wykonania i odbioru robót, projekt stałej organizacji ruchu, projekt nasadzeń zastępczych (o ile wystąpi konieczność usunięcia drzew), dla zadania inwestycyjnego wraz z załącznikami, tj. opiniami, ekspertyzami, decyzjami, porozumieniami, zgodami, niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszenia), z uwzględnieniem wszystkich uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień. 

W dniu 29.09.2023r. został podpisany protokół przekazania dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa”. Firma, która wykonała dokumentację Corcad Sp. z o.o. z Pasłęka na podstawie umowy z dnia 03-04-2023r. Wartość kontraktu 88 929,00 zł. 

Na w/w zadanie Gmina Pasłęk uzyskała Zaświadczenie AB.6743.10.380.2023.AT z dnia 28.09.2023r. zgoda na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont kamiennych murów oporowych z lokalizacją na dz. nr 81/1, 68/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 07 Pasłęk, jednostka ewidencyjna Pasłęk.  

W ramach planowanej inwestycji realizowane będą następujące roboty budowlane:

Ø  Ręczne roboty ziemne w ramach odciążenia murów oporowych, tj. ręczna wymiana gruntu w pasie ok. 2,0 m wzdłuż koron murów.

Ø  Naprawy powierzchni licowych murów oporowych, polegające na czyszczeniu, wykonaniu nowego spoinowania i zabezpieczeniu.

Ø  Naprawy koron murów oporowych, polegające na ich oczyszczeniu, wyrównaniu i zabezpieczeniu.

Ø  Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej w pasach pomiędzy murami a ulicą Zamkową.

Ø  Naprawy powierzchni licowych dwóch umocnień skarp - analogicznie jak w przypadku murów oporowych.

Ø  Wykończenie lica żelbetowego murku oporowego.

Ø  Prace związane z wycinaniem i pielęgnacją istniejącej zieleni bezpośrednio przy naprawianych elementach.

Ø  Prace porządkowe.

Mur oporowy nr 1:

Ø Zmierzona długość muru u podstawy 39,49 m

Ø Zmierzona długość korony 40,34 m

Ø Wysokość w najwyższym punkcie 3,78 m

(największa różnica poziomów pomiędzy podstawą a koroną)

Ø Zmierzona powierzchnia boczna (lico) 80,11 m2

(powierzchnia wolna od przeszkód)

Mur oporowy nr 2:

Ø Zmierzona długość muru u podstawy 39,61 m

Ø Zmierzona długość korony 39,64 m

Ø Wysokość w najwyższym punkcie 3,35 m

(największa różnica poziomów pomiędzy podstawą a koroną)

Ø Zmierzona powierzchnia boczna (lico) 90,06 m2

Umocnienie skarpy nr 1:

Ø Zmierzona powierzchnia boczna (lico) 10,83 m2

Umocnienie skarpy nr 2:

Ø Zmierzona powierzchnia boczna (lico) 42,93 m2


w dniu 08.02.2024r ogłoszony został przetarg na roboty budowlane polegające na remoncie kamiennych murów oporowych przy ul. Zamkowej w Pasłęku. W ramach zadania planowane są między innymi:

- Ręczne roboty ziemne w ramach odciążenia murów oporowych, tj. ręczna wymiana gruntu w pasie ok. 2,0 m wzdłuż koron murów.

- Naprawy powierzchni licowych murów oporowych, polegające na czyszczeniu, wykonaniu nowego spoinowania i zabezpieczeniu.

- Naprawy koron murów oporowych, polegające na ich oczyszczeniu, wyrównaniu i zabezpieczeniu.

- Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej w pasach pomiędzy murami a ulicą Zamkową.

- Naprawy powierzchni licowych dwóch umocnień skarp - analogicznie jak w przypadku murów oporowych.

- Wykończenie lica żelbetowego murku oporowego.

- Prace związane z wycinaniem i pielęgnacją istniejącej zieleni bezpośrednio przy naprawianych elementach.


W dniu 23.02.2024 nastąpiło otwarcie ofert. Wpłynęły trzy oferty:

- Milena Górska PPHU, ul. Berylowa 2, 82-300 Gronowo Górne. 

- Primbud Firma Remontowo Budowlana Andrzej Filaszkiewicz, Nowa Wieś 1, 14-400 Pasłęk. 

- WANT Sp. z o.o., ul. Korczaka 12, 83-110 Tczew. 


W dniu 29.02.2024 została opublikowana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający Gmina Pasłęk – Urząd Miejski w Pasłęku informuje, iż w wyniku dokonania oceny ofert została wybrana najkorzystniejsza oferta;

Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ul. Berylowa 2B, 82-300, Gronowo Górne.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ustawie PZP, ofercie przyznano najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami i zasadami oceny ofert opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.


W dniu 13.03.2024r nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z firmą: Milena Górska PPHU, ul. Berylowa 2, 82-300 Gronowo Górne na zadanie inwestycyjne pn.: Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa. Wartość umowną realizacji zamówienia określono na kwotę 344 499,97 zł. Termin wykonania inwestycji określono na 8 miesięcy nie później jednak niż do dnia 31 października 2024 r.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.