Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
pochmurno
29°C

Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I.

Banner-internetowy-belka-1jpg 

W dniu 14.04.2022r. został złożony wniosek do urzędu marszałkowskiego w Olsztynie o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Nabór wniosków na realizację operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" trwał od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło 78 wniosków o przyznanie pomocy. Kwota pomocy, o którą ubiegają się Wnioskodawcy przekracza 224 miliony złotych. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania były: gminy, spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne. W dniu 14 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 31 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w limicie środków dla województwa warmińsko-mazurskiego i będą podlegały kontroli administracyjnej w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy. Wniosek Gminy Pasłęk znalazł się na 31 premiowanej pozycji. Zawierał on; Budowę kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki – Zielonka Pasłęcka/ etap IVB: Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - etap I o łącznej wartości 1 865 682,07 zł przy 100% dofinansowaniu kosztów kwalifikowalnych w kwocie 1 518 422,00 zł pochodzących z UE.

Zakres budowy kanalizacji sanitarnej w Zielonce Pasłęckiej obejmuje budowę:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 200 mm z rur PVC dł. ok. 759,00m,                                            
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 160 mm z rur PVC o dł. ok. 95m,
- kolektora sanitarnego tłocznego średnicy 110 mm PE 100 PN 10 o dł. ok.130,0m,
- przepompowni ścieków PIIIZ– 1 szt.,

- zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV do przepompowni ścieków P III Z.

Zakres budowy sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd obejmuje budowę:

- sieć wodociągowa z rur PE średnicy 110 mm i dł. około 40m.

Obecnie czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie.

Opracował: Rafał Skalij.


Banner-internetowy-belka-1jpg Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00128-65150-UM1410012/22 z dnia 15.12.2022r. w Olsztynie pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą w Olsztyn, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Pani Sylwią Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego), a Gminą Pasłęk z siedzibą w Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk (Pan Burmistrz Pasłęka - Wiesław Grzegorz Śniecikowski, przy kontrasygnacie Pani Bożeny, Krystyny Adamczyk – Skarbnika Gminy Pasłęk. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizacja operacji typu „Gospodarka wodno – Ściekowa” realizacja operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki - Zielonka Pasłęcka / etap IVB: Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – etap I pomoc w wysokości 1 518 422,00zł. tj. 100% kosztów kwalifikowalnych. (roboty budowlane 1 509 822,82 zł. tj. 100% wartość netto).

Opracował: Rafał Skalij.


Banner-internetowy-belka-1jpg  
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki - Zielonka Pasłęcka / etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka” oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – Etap I” wpłynęło sześć ofert. Njdroższa za kkwotę 2 589 922,33 zł. Do najtanszej za kwotę 1 648 200,00 zł. Obecnie prowadzone są prace z badaniem ofert oraz pozyskaniem podmiotowych środków dowodowych od wykonawcy najwyżej ocenionego. W ramach zadania zaplanowana została: 
1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w miejscowości: Zielonka Pasłęcka gm. Pasłęk. Zakresem swym opracowanie obejmuje budowę:

a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 200 o dł. ok. 759,0 m, 
b) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 160 o dł. ok. 95 m,
c) kolektora sanitarnego tłocznego średnicy 110 o dł. ok. 130,0 m, 
d) przepompowni ścieków PIIIZ– 1 szt.,
e) zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV do przepompowni ścieków PIIIZ, oraz

2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Grąd, zakres prac obejmuje: 
a) budowę sieć wodociągowa z rur PE średnicy 110 mm i dł. około 40 m,
b) wykonanie nawiertki odgałęzienia wodociągowego NWZ 110/40 z rur PE przyłącza śr. 40mm z rur PE i dł. około 10m. do granicy działki 130/3.

Przypominamy, że Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie na realizacje zadania: Umowa Nr 00128-65150-UM1410012/22 z dnia 15.12.2022r. Zawarta w Olsztynie z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 1 518 422,00zł. tj. 100% kosztów kwalifikowalnych. (roboty budowlane 1 509 822,82 zł. tj. 100% wartość netto). 

Opracował : Rafał Skalij


Banner-internetowy-belka-1jpg  
Pragniemy poinformować, że w dniu 16 października 2023r. podpisana została umowa z firmą: Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe z siedzibą przy ul. Berylowej 2B w Gronowie Górnym na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki - Zielonka Pasłęcka / etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka” oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – Etap I”. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 1 648 200,00 zł, termin realizacji zadania umowa do 01.08.2024r.

Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizacje zadania: Umowa Nr 00128-65150-UM1410012/22 z dnia 15.12.2022r. Zawarta w Olsztynie z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 1 518 422,00zł. tj. 100% kosztów kwalifikowalnych. (roboty budowlane 1 509 822,82 zł. tj. 100% wartość netto). 

W ramach zadania zaplanowana została: 


1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w miejscowości: Zielonka Pasłęcka gm. Pasłęk. Zakresem swym opracowanie obejmuje budowę:

a) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 200 o dł. ok. 759,0 m, 

b) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 160 o dł. ok. 95 m,

c) kolektora sanitarnego tłocznego średnicy 110 o dł. ok. 130,0 m, 

d) przepompowni ścieków PIIIZ– 1 szt.,

e) zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV do przepompowni ścieków PIIIZ,

Jest to odcinek od Szkoły Podstawowej w kierunku kościoła do odcinka kanalizacji wybudowanego w 2022r.

oraz

2) budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielony Grąd, zakres prac obejmuje:


a) budowę sieć wodociągowa z rur PE średnicy 110 mm i dł. około 40 m,

b) wykonanie nawiertki odgałęzienia wodociągowego NWZ 110/40 z rur PE przyłącza śr. 40mm z rur PE i dł. około 10m. do granicy działki 130/3.

Pragniemy przypomnieć, że w 2022 w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa kanalizacji sanitarnej Zielonka Pasłęcka - Kielminek w Gminie Pasłęk”. powstało łącznie 1596 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 1577 m rurociągu kanalizacyjnego tłocznego oraz 4 strefowe przepompownie ścieków. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowe „JANBAR” s.c. Waldemar Baran, Mirosław Jankowski z Lidzbarka Warmińskiego. Koszt wykonania robót wyniósł 3.556.303,11 zł brutto. Na realizację przedmiotowej inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, tj. kosztów netto wykonania robót budowlanych i wyniesie 1.839.736,31 zł. Zadanie zostało wsparte przez Gminę Pasłęk środkami finansowymi w wysokości 2.034.000,00 zł. 

W trakcie prowadzonych prac wykonawca odpowiadał będzie za zachowanie ciągłości dostaw mediów oraz dojazdu i dojścia do posesji, nie mniej jednak dla bezpieczeństwa osób i mienia może nastąpić czasowe wyłączone z użytkowania odcinków najbardziej intensywnych robót, wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na czas robót. W związku z prowadzoną inwestycją proszę o cierpliwość, wyrozumiałość i współpracę z wykonawcą robót oraz Urzędem Miejskim w Pasłęku. 
Na koniec marca Wykonawca wykonał całą sieć kanalizacji grawitacyjnej. Do wykonania został odcinek tłoczny od przepompowni PIIIZ do studni rozprężnej dł. około 130m., odgałęzienia, pompownia PIIIZ, oraz studnie na odc. tłocznym i części grawitacyjnej.   

Opracował: Rafał Skalij.


Banner-internetowy-belka-1jpg 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.