Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
pochmurno
19°C

Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku.

belka_duża_slider_(1) W dniu 12-10-2023r Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie; wstępną promesę w wysokości 7 600 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycji8/2023/3630/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku”. 

W ramach zadania planuje się stworzyć:

- węzeł komunikacyjny, z którego w przyszłości mogłyby korzystać zarówno przewozy PKS, komunikacji miejskiej, przewoźnicy prywatni, postój Taxi, parkingi ogólno dostępne,

- zrewitalizować teren parku, na którym obecnie dominują starodrzewa. Jest to teren zaciemniony, gęsto porośnięty przez drzewa i krzewy; ciągi piesze, 

- nowe nasadzenia zieleni,

- strefa seniora (urządzenia siłowni zewnętrznej),

- przebudowa infrastruktury podziemnej,

- wiata śmietnikowa,

- elementy małej architektury,

- oświetlenie.

Zadanie opisane powyżej będzie kontynuacją i wpisywać się będzie w projekt realizowany obecnie. W dniu 05 lipca 2023r w Warszawie w obecności Pana Andrzeja Śliwki podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych podpisane zostało Porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Pasłęk”. Projekt realizowany będzie w ramach „Programu Inwestycji Dworcowych PKP S.A. na lata 2016-2023” przez Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Gminę Pasłęk. Celem zawartego porozumienia było określenie zakresu i zasad współpracy stron przy realizacji inwestycji. W oparciu o wyżej wymienione porozumienie PKP S.A. podejmie działania mające na celu przeprowadzenie prac przygotowawczych i projektowych uwzględniających potrzeby Gminy Pasłęk. Powierzchnia jaką będzie dzierżawiła od PKP Gmina w obiekcie dworca to około 521 m2. Na terenie dworca po jego przebudowie będzie miało Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców, którzy w jednym miejscu będą mogli uzyskać pomoc w załatwieniu swoich spraw społecznych, realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku. Innowacyjną formą będzie stworzenie międzypokoleniowego centrum społecznego, na które będą składały się: świetlica środowiskowa dla dzieci oraz dzienny dom pobytu dla osób starszych.

Informuję jednocześnie, że w dniu 15.09.2023r podpisana została umowa między PKP, a firmą MAPLE sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej, projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Pasłęk”. Wartość umowy wynosi 396.000,00 zł. Termin realizacji dokumentacji projektowa określono do 62 tygodni od podpisania umowy, nadzór autorski – do 112 tygodni od daty odebrania dokumentacji projektowej (do 174 tygodni od daty podpisania umowy).

Opracował Rafał Skalij.


belka_duża_slider_(1) W dniu 07.11.2023r. została podpisana umowa z panem Piotrem Koroblewskim prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą: CORCAD Sp. z o.o. ul. Dębowa 1, kod 14-400 Pasłęk, REGON: 520900400, NIP 5783151863, na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na następujące zadania: „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku”, wraz z załącznikami, tj. opiniami, ekspertyzami, decyzjami, porozumieniami, zgodami, wraz z uzyskaniem ostateczności decyzji pozwolenie na budowę lub (Zaświadczenie o braku sprzeciwu do wniosku w sprawie zgłoszenia robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę), łącznie z postanowieniem w sprawie wyłączenia z produkcji rolnej, jeżeli takowe jest wymagane. Projektant zobowiązuje się do uwzględnienia uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej. Termin realizacji do dnia 31.05.2024r. Wartość kontraktu 154 980,00 zł.

W dniu 12 lutego 2024r. Gmina Pasłęk uzgodniła koncepcję funkcjonalno-użytkową pomieszczeń znajdujących się na dworcu kolejowym w Pasłęku przeznaczonych na użytek Gminy Pasłęk. Przypomnę, że w dniu 5 lipca 2023r w Warszawie podpisane zostało Porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Pasłęk”. Projekt realizowany będzie w ramach „Programu Inwestycji Dworcowych PKP S.A. na lata 2016-2023” przez Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie. Celem zawartego porozumienia jest określenie zakresu i zasad współpracy stron przy realizacji inwestycji. Na terenie dworca po jego przebudowie zaplanowano powstanie Centrum Usług Społecznych, które odpowiedzialne będzie za udzielanie mieszkańcom pomocy w załatwieniu swoich spraw społecznych.

 

Opracował : Rafał Skalij.


belka_duża_slider_(1) 

W dniu 12-02-2024r. Gmina Pasłęk uzgodniła koncepcję funkcjonalno - użytkową pomieszczeń dla JST na dworcu kolejowym Pasłęk przeznaczonych na użytek Gminy Pasłęk. 


 belka_duża_slider_(1) 

Została opracowana dokumentacja projektowa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku”. Gmina uzyskała decyzję pozwolenia na budowę Nr 162/24 w dniu 28.05.2024r. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 154.980,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma: CORCAD Sp. z o.o., z Pasłęka.
W ramach zadania planuje się wykonać:
- węzeł komunikacyjny, z którego w przyszłości mogłyby korzystać zarówno przewozy PKS, komunikacji miejskiej, przewoźnicy prywatni, postój Taxi, parkingi ogólno dostępne,
- rewitalizację terenu parku, na którym obecnie dominują starodrzewa. Jest to teren zaciemniony, gęsto porośnięty przez drzewa i krzewy; ciągi piesze,  
- nowe nasadzenia zieleni,
- strefa seniora (urządzenia siłowni zewnętrznej),
- przebudowa infrastruktury podziemnej,
- wiata śmietnikowa,
- elementy małej architektury,
- oświetlenie.

W dniu 12 października 2023r Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie - wstępną promesę w wysokości 7.600.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku”.

W dniu 05.06.2024r został ogłoszony przetarg na Platformie zamówień publicznych na roboty budowlane – polegające na Modernizacji placu dworcowego w Pasłęku z datą otwarcia na 20.06.2024r. w wyznaczonym czasie wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę: Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ul. Berylowa 2B, 82-300 Gronowo Górne. Na kwotę 7 334 994,99 zł. Obecnie oferta sprawdzana jest pod kontem formalno prawnym. 


Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.