Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
pochmurno
23°C

Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku.

 

 

 

zadanie pn. : „ Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego w Pasłęku wraz z infrastrukturą”
W dniu 13.11.2018r. ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na planowane zadanie z zakończeniem do 29.11.2019r. Zadanie związane jest z przebudową ul. A. Steffena i ul. W. Osińskiego wraz z infrastrukturą podziemną. Sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i sieć burzowa w ul. Steffena i Osińskiego stanowią własność Gminy Pasłęk. Na opracowanie dokumentacji projektowej uzyskano prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w formie umowy użyczenia od zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu. Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2018r. o godz. 10:00
Na ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego w Pasłęku wraz z infrastrukturą” złożono dwie oferty. Ceny ofert wyniosły 186 345,00 zł i 189 877,00 zł brutto. Obaj oferenci zaproponowali skrócenie terminu umowy o 30 dni, wykazali 60 m-cy okres rękojmi, taki sam termin płatności faktur 30- dni oraz przekazanie edytowalnej wersji kosztorysów. Przy ocenie ofert zdecydowała cena prac projektowych. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę Pracowni Projektowo-Konsultingowej Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 1b/10 w Olsztynie. Umowa z pracownią projektową podpisana została w dniu 11 grudnia 2018r. Termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 30.10.2019r.
Dokumentacja projektowa dotyczy dróg stanowiących własność Powiatu Elbląskiego i na podstawie porozumienia z dnia 1.10.2018r. Rada Powiatu w Elblągu w dniu 28.06.2019r. podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji celowej w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przedmiotowego zadania.
Prace projektowe zostały rozszerzone o skrzyżowanie dróg: ul. ks. F. Osińskiego, A. Mickiewicza, Wł. Jagiełły i M. Kopernika jako rondo. Dodatkowe prace związane były z wydłużeniem terminu realizacji prac. Termin zakończenia prac projektowych wydłużono do 10.12.2019r. Koszt dokumentacji wyniósł 216 345 zł brutto.
Od 1 stycznia 2020r. na podstawie uchwały Nr VII/70/19 z dnia 6 września 2019r. ulica Augustyna Steffena i ulica ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku zaliczone zostały do kategorii dróg gminnych, w związku z powyższym niezbędnym było dokonanie zmiany nazwy zadania na:” Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku”.
W dniu 21.07.2021r. Gmina Pasłęk złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD. W dniu 17.11.2021r. Gmina Pasłęk otrzymała promesę wstępną dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku”. Promesa wstępna stanowi potwierdzenie, że Gmina Pasłęk została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej na to zadanie do kwoty 13.402.032,28 zł, pozostałe 705.370,12 zł to środki stanowiące wkład własny pasłęckiego i elbląskiego samorządu.
W ramach zadania zaplanowana została przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci burzowej w tym budowa 2 separatorów związków ropopochodnych, przebudowa oświetlenia drogowego, przebudowa kolizji sieci urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych. Jezdnia o zmiennej szerokości od 3-6,0 m zaplanowana została z kostki granitowej, nawierzchnia chodników o szerokości 2 m z płyt kamiennych 50x50 cm i kostki granitowej. W ramach zadania przewidziano również zabezpieczenie istniejących murów oporowych oraz odbudowę muru na odcinku 44 m.
Łączny projektowany koszt zadania to ponad 14 mln zł, koszt rzeczywisty ustalony zostanie po zakończonym postępowaniu przetargowym.
Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2022-2023. Środki finansowe z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD zostaną przekazane pasłęckiemu samorządowi dopiero po realizacji poszczególnych etapów zadania na podstawie złożonych wniosków.

Opracowała: Marzena Sidor.


 

 

Ogłoszono przetarg na przebudowę ulic A. Steffena i ks.Franciszka Osińskiego w Pasłęku

W dniu 27 stycznia 2022r. ogłoszony został przetarg na  przebudowę  ul. A. Steffena i ul. ks.Franciszka  Osińskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 11.02.2022r. o godz. 8:00.

Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – 1 Edycja.  W ramach zadania zaplanowana została przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci burzowej  w tym  budowa  2 separatorów związków ropopochodnych, przebudowa oświetlenia drogowego, przebudowa kolizji sieci urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych. Jezdnia o zmiennej szerokości od 3-6,0 m  zaplanowana została z kostki granitowej, nawierzchnia chodników z płyt kamiennych 50x50 cm i kostki granitowej. W ramach zadania przewidziano również zabezpieczenie istniejących  murów oporowych oraz odbudowę muru na odcinku 44 m. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2022-2023.

 

Opracowała: Marzena Sidor


W dniu 17 marca 2022r. zakończone zostało postępowanie  przetargowe w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy robót zadania pn. „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku”. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty na kwotę 13 969 110,00 zł i 17 317 219,70 zł brutto, drugim kryterium oceny ofert był okres gwarancji i rękojmi, przy czym każdy z oferentów zaoferował wydłużony okres 60 miesięcy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górska z siedzibą  przy ul.Berylowej 2B w Gronowie Górnym. Przypomnieć należy, że na przedmiotowe zadanie Gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – 1 Edycja. W dniu 17 listopada 2021r.   otrzymaliśmy Promesę wstępną na kwotę 13.402.032,28 zł, co stanowi 95 % kosztów robót budowlanych. Po wyłonieniu wykonawcy robót, do Banku Gospodarstwa Krajowego  Gmina Pasłęk złożyła wniosek o  promesę inwestycyjną na kwotę  13 270 654,50 zł, Kwota ta stanowi 95% ceny robót zaoferowanych przez wybranego wykonawcę. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana dopiero po otrzymaniu promesy. Otrzymanie promesy inwestycyjnej jest gwarancją otrzymania dofinansowania. Środki finansowe z  Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD zostaną przekazane pasłęckiemu samorządowi dopiero po realizacji poszczególnych etapów zadania na podstawie złożonych wniosków. Dla zadania zgodnie z Regulaminem, przewidziane są dwie transze płatności dla wykonawcy na podstawie faktur, pierwsza  po wykonaniu I etap po upływie 8 miesięcy, natomiast , druga po zrealizowaniu zadania. Na realizację zadania  w całości przewidziano 16 miesięcy od daty podpisania umowy.

            Zadanie, dotyczy przebudowy ulic A.Steffena i ks. F.Osińskiego oraz przyległych bezpośrednio dróg i przebudowy skrzyżowania ulic Mickiewicza, Kopernika, Osińskiego i Jagiełły na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. W ramach zadania zaplanowana została również przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci burzowej  w tym  budowa  2 separatorów związków ropopochodnych, przebudowa oświetlenia drogowego, przebudowa kolizji sieci urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych. Jezdnia o zmiennej szerokości od 3-6,0 m  zaplanowana została z kostki granitowej, nawierzchnia chodników  o szerokości 2 m z płyt kamiennych 50x50 cm i kostki granitowej. W ramach zadania przewidziano również zabezpieczenie istniejących  murów oporowych oraz odbudowę muru na odcinku 44.

Opracowała: Marzena Sidor.


W dniu dzisiejszym podpisana została umowa  z wykonawcą robót na zadaniu pn. „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku”.
W  postępowaniu przetargowym złożono dwie oferty na kwotę 13 969 110,00 zł i 17 317 219,70 zł, drugim kryterium oceny ofert był okres gwarancji i rękojmi, każdy z oferentów zaoferował wydłużony okres 60 miesięcy.
Najkorzystniejszą ofertę  złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  Milena Górska z siedzibą  przy ul.Berylowej 2B w Gronowie Górnym. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 13 969 110,00 zł, termin zakończenia prac określono na dzień 30 lipca 2023r.
Przypomnę, że na przedmiotowe zadanie Gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – 1 Edycja. Promesę  Banku Gospodarstwa Krajowego  na kwotę  13 270 654,50 zł otrzymaliśmy w dniu 18 marca 2022r. Kwota ta stanowi 95% ceny robót określonej  przez wybranego wykonawcę, pozostałe 5% kosztów robót budowlanych  w kwocie 698 455,50zł to środki samorządu pasłęckiego. Dla zadania zgodnie z Regulaminem, przewidziane są dwie transze płatności  z Promesy dla wykonawcy na podstawie faktur, pierwsza  po wykonaniu  I etap, druga po zrealizowaniu zadania.
Zadanie, dotyczy przebudowy ulic A.Steffena i ks. F.Osińskiego oraz przyległych bezpośrednio dróg i przebudowy skrzyżowania ulic Mickiewicza, Kopernika, Osińskiego i Jagiełły na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. W ramach zadania zaplanowana została również przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci burzowej  w tym  budowa  2 separatorów związków ropopochodnych, przebudowa oświetlenia drogowego, przebudowa kolizji sieci urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych. Jezdnia o zmiennej szerokości od 3-6,0 m  zaplanowana została z kostki granitowej, nawierzchnia chodników  o szerokości 2 m z płyt kamiennych 50x50 cm i kostki granitowej. W ramach zadania przewidziano również zabezpieczenie istniejących  murów oporowych oraz odbudowę muru na odcinku 44.

Pasłęk,30.03.2022r.

M.Sidor


Trwają prace rozbiórkowe nawierzchni ul. Augustyna Steffena.

Prowadzone są prace rozbiórkowe nawierzchni jezdni ulicy Augustyna Steffena w Pasłęku. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górska z siedzibą  w Gronowie Górnym. Prace prowadzone są w ramach   zadania pn. „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku”.  Na przedmiotowe zadanie gmina Pasłęk otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – 1 Edycja,  w  kwocie  13.270.654,50 zł. Powyższa kwota stanowi 95% ceny robót zaoferowanych przez wybranego wykonawcę. Pozostałe 698.455,50 zł to środki pasłęckiego samorządu.

            Wykonawca przystąpił do prac rozbiórkowych nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamkowa do Szlaku św. Józefa – I etap. Zgodnie z przedstawioną  organizacją  ruchu prace prowadzone są  na połowie jezdni z zachowaniem wjazdów na przyległe posesje. Jak zapewnia wykonawca przejezdność ulic będzie utrzymywana tak długo jak to będzie możliwe. W przypadku budowy przepompowni ścieków i studni betonowych niestety nastąpi konieczność czasowego zamknięcia przejazdu. Proszę o cierpliwość i zrozumienie za  utrudnienia  w korzystaniu z ulic.

Opracowała: Marzena Sidor


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pasłęk,2022-06-22

 

Szanowni Państwo

 Mieszkańcy Pasłęka oraz przebudowywanych ulic

 Augustyna Steffena i  ks. Franciszka Osińskiego

            Realizowane są roboty budowlane związane z przebudową ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku. Wykonawcą prac jest  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górska z siedzibą  w Gronowie Górnym. Na I Etapie zadania tj. od skrzyżowania z ul. Zamkowa do Szlaku Św. Józefa ( ciąg pieszy „gęsia szyjka”),  rozebrana została nawierzchnia ulic i chodników, wbudowane zostały rury pod sieć wodociągową zasilającą miasto oraz rozpoczęte zostały roboty ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji burzowej w  bocznej drodze dojazdowej  nr 39 do „złomowca”.

Plac budowy jest przekazany wykonawcy i to na nim spoczywa obowiązek zapewnienia   dojazdu i dojścia do posesji na remontowanym odcinku. Jak zapewnia wykonawca przejezdność ulic będzie utrzymywana tak długo jak to będzie możliwe ale ilość sprzętu na placu budowy i prowadzone wykopy wskazują, że należy zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu się przebudowywanym odcinkiem drogi, a w miarę możliwość korzystać z bezpiecznego przejścia ul. Zamkową. Mieszkańców remontowanej ul. Augustyna Steffena  prosimy o nie pozostawianie samochodów przed posesją na ulicy, stanowią one przeszkodę dla prowadzonych prac a ponadto narażone są na uszkodzenie. Zachęcamy do pozostawiania swoich samochodów na parkingach w innych częściach miasta, co uchroni przed ewentualnym brakiem możliwości wyjazdu. Na bieżąco staramy się przekazywać informacje o prowadzonych robotach, ale bardzo gorąco zachęcamy do  kontaktowania się z wykonawcą, który najlepiej poinformuje o planowanych robotach i utrudnieniach z tym związanych na kolejnych remontowanych odcinkach.

            Należy przypomnieć, że Gmina Pasłęk na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – 1 Edycja w kwocie 13 270 654,50 zł. Kwota ta stanowi 95% ceny robót zaoferowanych przez wybranego wykonawcę, natomiast pozostała kwota w wysokości 698 455,50zł to środki samorządu pasłęckiego. Dlatego też wszystkim nam, a szczególnie mieszkańcom powinno zależeć aby zadanie przebiegało bez niepotrzebnych przerw i zostało zakończone w terminie.

Proszę o cierpliwość, wyrozumiałość i współpracę z wykonawcą robót oraz Urzędem Miejskim w Pasłęku. Z ramienia urzędu zadanie koordynuje Marzena Sidor tel. 55 248 20 01 wew. 25.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                Z poważaniem                  

 

                                                                                                                                                                                                                                            Burmistrz Pasłęka

                                                                                                                                                                                                                                            dr Wiesław Śniecikowski

                                        


 

                                                                                                                       

W dniu 2 września 2022r. podpisany został aneks do umowy z wykonawcą podwyższając wynagrodzenie wykonawcy za realizację prac na I etapie zadania o kwotę 1.047.683,25 zł brutto. Koszt robót budowlanych I etapu zadania obecnie wynosi 8.032.238,25 zł, z czego kwotę 6.635.327,25 zł stanowią środki z Promesy z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych. Koszt robót budowlanych zgodnie z aneksowaną umową wyniesie 15.016.793,25 zł.

Prace budowlane w ramach I etapu zadania dotyczą terenu od mostu na rzece Wąska poprzez skrzyżowanie z ul. Zamkowa do Szlaku św. Józefa z przyległymi drogami dojazdowymi. Na tym odcinku wybudowano sieci wodociągową zasilającą miasto oraz sieć wodociągową rozdzielczą, sieć kanalizacji sanitarnej oraz burzową. Do sieci rozdzielczej przyłączane są budynki mieszkalne. Prace te są w końcowym etapie.

Wykonawca prowadzi prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnych. Prace ziemne utrudniają licznie odkrywane kolizje z urządzeniami podziemnymi, które wymagają indywidualnych rozwiązań nie uwzględnionych w projekcie. Na drogach dojazdowych, gdzie wykonane zostały już wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego wykonawca przystąpił do robót drogowych. Wbudowano część krawężników na drodze do „złomowca”. Trudne warunki pogodowe powodują przerwy w pracach ziemnych. Wykonawca zgromadził materiały w tym kostkę granitową niezbędną do budowy nawierzchni. W dalszym ciągu zachęcamy mieszkańców aby pozostawiali swoje samochody poza placem budowy i korzystali z parkingów miejskich. Należy również zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu się przebudowywanym odcinkiem drogi, a w miarę możliwość korzystać z bezpiecznego przejścia ul. Zamkową. Termin wykonania prac I etapu upływa 30.11.2022r., co przy zaistniałych problemach z przebudową infrastruktury podziemnej może być trudne do osiągnięcia, pozostałe prace zgodnie z umową muszą być wykonane do 30 lipca 2023r.

Prowadzone są prace budowlane związane z wykonywaniem nawierzchni ulicy Augustyna Steffena od drogi wjazdowej do firmy DOMLUX  do ul. Zamkowej. Prowadzone są również  prace na drogach dojazdowych do „złomowca”, gdzie projektant przedstawił rozwiązanie zamienne dostosowując nawierzchnię dla dostawców opału.  Nowa konstrukcja drogi spowodowała  zmiany w położeniu nawierzchni chodników przy niektórych posesjach przy ul. Steffena,  co wymaga dostosowania i indywidualnych rozwiązań projektowych. Powyższa kwestia jest rozpatrywana przez projektanta i oczekujemy na jej rozwiązanie.

Wykonawca na początku listopada przystąpił do prac w ramach II etapu zadania, tj., dokonał wycinki drzew w miejscu, w którym będzie budowany nowy mur oporowy przy budynku nr  2 oraz dokonał odkrywek terenu przyległego do murów oporowych przy ul. ks.Franciszka Osińskiego. Stwierdzony brak fundamentów murów oporowych stanowi poważne zagrożenie dla zachowania stabilności konstrukcji z uwagi na planowane głębokie wykopy związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, sieci burzowej oraz wodociągowej. Problem został przedstawiony projektantowi ponieważ wymaga podjęcia pilnych rozwiązań i dokonania  wyboru innego sposobu zabezpieczenia murów, poza sposobem określonym w projekcie, który ogranicza się tylko do oczyszczenia lica muru odprowadzenia wód opadowych  i uzupełnienia spoin.

Urząd Miejski w Pasłęku zachęca mieszkańców aby pozostawiali swoje  samochody poza placem budowy i korzystali z parkingów miejskich. Należy  również zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu się przebudowywanym odcinkiem drogi, a w miarę możliwość korzystać z bezpiecznego przejścia ul. Zamkową.

Termin wykonania prac I etapu na wniosek wykonawcy przedłużony został do 15.01.2023r.,  pozostałe prace zgodnie z umową  wykonane zostaną do 30 lipca 2023r.

Opracowała: Marzena Sidor

 


Pliki do pobrania:

Apel do mieszkańców
Format: pdf, 665.17 kB
Do mieszkańców
Format: pdf, 436.21 kB
Plan zagospodarowania
Format: pdf, 7.23 MB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.