Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
pochmurno
23°C

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięciem znamionowe nie wyższe niż 1 kV, działka nr 53/2, 50/8, obręb 0001 Pasłęk w ramach zadania pn. Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku.

Projektant: PRO-SERVICE Patryk Zalewski, Elbląg, Umowa: z dnia 29.03.2018r. koniec do 28.09.2018r. Kwota 23 493,00 zł. W skład projektu wchodzą cztery branże: drogowa, elektryczna, kanalizacja deszczowa, zieleń.

Teren objęty projektem położony jest między ul. Władysława Jagiełły (droga wojewódzka 527), ul. Konopnicką oraz drogą gminną w Pasłęku. Celem jego jest poprawa wizerunkowa i  funkcjonalna parku oraz  zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z jego infrastruktury.

Przedmiotem branży elektrycznej jest przebudowa istniejącej instalacji oświetleniowej parku w zakresie branży elektrycznej – oświetlenie i obejmuje w szczególności:

· przebudowę instalacji oświetlenia wewnątrz parku, polegające na wymianie istniejących słupów i opraw oświetleniowych na oświetlenie energooszczędne, pasujące do nowego zagospodarowania terenu;

· budowę instalacji oświetlenia jezdni i chodnika w ciągu ul. Konopnickiej;

· budowę instalacji oświetlenia jezdni, parkingu i chodnika w ciągu łącznika pomiędzy ul. Konopnicką i Jagiełły.

 Opracował: Rafał Skalij


 

W dniu 19-08-2021r. został ogłoszony przetarg na roboty budowlane – Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku. Teren objęty projektem położony jest między ul. Władysława Jagiełły(droga wojewódzka 527), ul. Konopnicką oraz drogą gminną w Pasłęku. Celem opracowania jest poprawa wizerunkowa i funkcjonalna parku oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z jego infrastruktury. Przedmiot zamówienia składa się z trzech zakresów:

- „Przebudowa dróg, miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 miejsc    włącznie, działka nr 50/8, 52, 53/2 obręb 0001 Pasłęk, (odnowa nawierzchni odcinków ulicy Marii Konopnickiej, zlokalizowanych po zachodniej i południowej stronie parku przy ul. Władysława Jagiełły w Pasłęku wraz z przebudową ciągów pieszych i budowa miejsc postojowych)

- Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięciem znamionowe nie wyższe niż 1 kV, działka nr 53/2, 50/8, obręb 0001 Pasłęk, (przebudowa istniejącej instalacji oświetleniowej parku w zakresie branży elektrycznej – oświetlenie) i obejmuje w szczególności: przebudowę instalacji oświetlenia wewnątrz parku, polegające na wymianie istniejących słupów i opraw oświetleniowych na oświetlenie energooszczędne, pasujące do nowego zagospodarowania terenu; budowę instalacji oświetlenia jezdni i chodnika w ciągu ul. Konopnickiej; budowę instalacji oświetlenia jezdni, parkingu i chodnika w ciągu łącznika pomiędzy ul. Konopnicką i Jagiełły.)

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej dz. nr 50/8, 52, 53/2 obręb 0001 Pasłęk.

Termin otwarcia ofert 3 września 2021r.

Opracował: Rafał Skalij.


W dniu 20.10.2021r. podpisana została umowa z Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JURKOP” Jerzy Kozińczak z Pasłęka, Partner - Firma Handlowo Usługowa „ ELMER” Przemysław Dolot z Wilcząt, na realizację zadania: „Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku”, zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę: PRO-SERVICE Patryk Zalewski, ul. Chopina 28/1, 82-300 Elbląg. Z ramienia Gminy Pasłęk umowę podpisał Pan Burmistrz dr Wiesław Śniecikowski. W imieniu Konsorcjum Pan Jerzy Kozińczak i Pan Przemysław Dolot. Zgodnie z umową koszt wykonania robót wyniesie 469.302,49 zł. zł brutto, a termin zakończenia robót upływa w dniu 20.12.2021r. Wykonawca robót został wyłoniony w drugim przetargu. W ramach pierwszego przetargu nie wpłynęła żadna oferta.

Zadanie inwestycyjne dotyczy terenu położonego między ul. Władysława Jagiełły(droga wojewódzka 527), ul. M. Konopnickiej oraz drogą gminną w Pasłęku. Celem realizacji zadania jest poprawa wizerunkowa i funkcjonalna tego obszaru oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z jego infrastruktury. Przedmiot zamówienia składa się z trzech zakresów:

1. Przebudowa dróg, miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 miejsc włącznie. Zadanie w tej części polegało będzie na odnowieniu nawierzchni odcinków ulicy Marii Konopnickiej, zlokalizowanych po zachodniej i południowej stronie parku przy ul. Władysława Jagiełły w Pasłęku wraz z przebudową ciągów pieszych i budową miejsc postojowych.

2. Budowa sieci elektroenergetycznej. W ramach zadania zaplanowano przebudowę instalacji oświetlenia wewnątrz parku poprzez wymianę istniejących słupów i opraw oświetleniowych na oświetlenie energooszczędne, budowę instalacji oświetlenia jezdni i chodnika w ciągu ul. Konopnickiej, budowę instalacji oświetlenia jezdni, parkingu i chodnika w ciągu łącznika pomiędzy ul. Konopnicką i Jagiełły.

3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Opracował Rafał Skalij


W dniu 21-12-2021r mając na uwadze ponadprzeciętną absencja pracowników, utrudnienia w transporcie, ograniczenia działalności dostawców handlowych, zaburzenia łańcucha dostaw, (około 2 miesięcy okres oczekiwanie na dostawę materiałów) a także konieczność realizacji szeregu wytycznych organów państwowych w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19 został podpisany Aneks Nr 1/2021, w którym zmieniono termin wykonania zakresu robót określonych umowa Nr 272.20.2021 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku” do dnia 31 maja 2022r. Przypomnę, że w ramach zadania nastąpi budowa kanalizacji burzowej, przebudowa oświetlenia wewnątrz parku na oświetlenie energooszczędne, budowa oświetlenia parkingu i chodnika w ul. Konopnickiej i Jagiełły. Ponadto odnowiona zostanie nawierzchnia ul. Konopnickiej i Jagiełły w sąsiedztwie parku. Wartość prac wyniesie zgodnie z podpisana umową 469.302,49 zł.

Opracował: Rafał Skalij 


Zostały zakończone prace na zadaniu pn. „Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku”. Wykonano ciąg pieszy wzdłuż ul. Konopnickiej, miejsca postojowe na łączniku pomiędzy ul. Jagiełły i ul. Konopnickiej, oświetlenie parku i ul. Konopnickiej, wykonano kanalizację deszczową w ul. Konopnickiej oraz ułożono nawierzchnię asfaltową łącznika między drogą wojewódzką a ul. Konopnicką. Wartość prac zgodnie z podpisana umową wyniosła 469.302,49 zł. (branża drogowa 249 232,44 zł., branża elektryczna 183 313,41 zł., branża sanitarna 36 756,64 zł.) W dniu 07-06-2022r. został podpisany protokół końcowy odbioru robót. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm w składzie: lider - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JURKOP” Jerzy Kozińczak z Pasłęka; partner - Firma Handlowo Usługowa „ ELMER” Przemysław Dolot z Wilcząt. Zgłoszenie końca robót: 31.05.2022r. Protokół końcowego odbioru: 07-06-2022r. Gwarancja 60 miesięcy. 

„Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięciem znamionowe nie wyższe niż 1 kV, działka nr 53/2, 50/8, obręb 0001 Pasłęk w ramach zadania pn. Przebudowa parku przy ul. M. Konopnickiej w Pasłęku”.

 Zadanie polegało na przebudowie istniejącej instalacji oświetleniowej parku w zakresie branży elektrycznej – oświetlenie) i obejmowało w szczególności:

· przebudowę instalacji oświetlenia wewnątrz parku, polegające na wymianie istniejących słupów i opraw oświetleniowych na oświetlenie energooszczędne, pasujące do nowego zagospodarowania terenu;

· budowę instalacji oświetlenia jezdni i chodnika w ciągu ul. Konopnickiej;

· budowę instalacji oświetlenia jezdni, parkingu i chodnika w ciągu łącznika pomiędzy ul. Konopnicką i Jagiełły.

Teren objęty projektem położony jest między ul. Władysława Jagiełły(droga wojewódzka 527), ul. Konopnicką oraz drogą gminną w Pasłęku. Celem zadania była poprawa wizerunkowa i funkcjonalna parku oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób korzystających z jego infrastruktury.


Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.