Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
pochmurno
22°C
Powróć do: 2022

Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki Zielonka Pasłęcka / etap IVB: Zielonka Pasłęcka.

I Projektant: Usługi Projektowe mgr inż. Danuta Doktor - Rochna 82-300 Elbląg. Umowa 20 luty 2014r. koniec 15 lutego  2016r. kwota 128 740,50 zł.
Ostatni etap: Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki, Zielonka Pasłęcka – etap IV B Zielonka Pasłęcka.

Opis: Zielonka Pasłęcka etap IV B

1. Kanalizacja grawitacyjna.

Kanalizację sanitarną należy wykonać w wykopie otwartym w obudowie systemowej. Niektóre odcinki przewiduje się wykonać metodą bezwykopową. Kanalizację projektuje się do granic działek ( zaczopowanych przy granicy). Kanalizacja sanitarna w wykopie otwartym oraz przy zastosowaniu rur osłonowych projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC o śr. D= 200, 160 gładkich o ściane litej klasy „S” (grubościennych) łączonych na uszczelki gumowe, dwupierścieniowe. Klasa sztywności rur SN8. Rury kanalizacyjne układać na podsypce piaskowej grubości 20cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury. Obsypka piaskiem grubości 30cm. Dla kanalizacji przewidzianej do wykonania bezwykopowego bez zastosowania rury osłonowej -przewiertnej zakłada się rury polimerobetonowe PRC lub inne o parametrach wymaganych dla wykonania bezwykopowego. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowią studzienki rewizyjne, przelotowe i połączeniowe z kręgów betonowych D= 1200mm o połączeniach szczelnych na uszczelki gumowe. Studzienki z kręgów betonowych D=1200mm stosować z dnem monolitycznym, z betonu wibroprasowanego B45 z wyprofilowanym fabrycznie w dnie rowkiem tzw. kinetą, przelotową, odgałężną dla poszczególnych posesji aktualnych i przyszłościowych. Dla końcowych studni każdej zlewni zabudować filtry modułowe podwłazowe dla ograniczenia rozprzestrzeniania się odorów.

2. Pompownie.

Pompownie bezskratkowe, jednokomorowe. Praca pompowni będzie w układzie automatycznym. Zbiornik pompowni polimerobetonowy. Pompownia będzie obiektem bezobsługowym, pracującym samoczynnie, naprzemiennie, w zależności od poziomów ścieków. W przepompowni będą zainstalowane pompy zatapialne z wirnikiem typu VORtEX o wolnym przelocie ze względu na rodzaj transportowanej cieczy-ścieki bez oczyszczania mechanicznego (na kratach i piaskowniku).

3. Sieci elektroenergetyczne pompowni.

Od proj. zestawów złączowo-pomiarowych ( w zakresie Energa Operator) należy wykonać zasilanie linią kablową YKXS 4*16 do proj. szafek sterowniczych pompowni. Kabel w ziemi na głębokości 0,7m pod drogami w przepustach kablowych na głębokości co najmniej 1m. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zastosować rury osłonowe typu DVR . Szafkę sterowniczą pompowni zainstalować na prefabrykowanym fundamencie. Na terenie pompowni należy wykonać oświetlenie terenu.

4. Rurociągi tłoczne.

Rurociągi tłoczne na na zewnątrz pompowni projektuje się z rur PE100-RC. Dla wykonania w technologi bezwykopowej przewiduje się z rur PE100-RC z płaszczem ochronnym z PE lub PP. Dla odcinków układanych w wykopie otwartym nad przewodem układać taśmę identyfikacyjną z wkładką metaliczną. Zawory napowietrzająco - odpowietrzające dwustopniowe do ścieków w studniach d=1,2m.

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkód terenowych wykonać mechanicznie. Przy zbliżeniach do do istniejącego uzbrojenia i w terenach zabudowanych roboty ziemne wykonywać ręcznie.

 Kanalizacja sanitarna Zielonka Pasłęcka -etap IVB zakres: 

1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

1.1 D=160 z rur PVC 40,00m + 1,5m (kaskady)

1.2 D=200 z rur PVC 1765,50m + 12,5m (kaskada)

1.3 D=200 polimerobeton PRC 550,5m

2. Kanalizacja sanitarna tłoczna

2.1 D=110 z rur PE 129,00m

3.Pompownia

3.1 Pompownia 1 szt.

Opracował: Rafał Skalij.

 


W dniu 21-07-2021r. został złożony wniosek nr 01/2021/3115/PolskiLad  o dofinansowanie z programu Polski Ład; Obszar inwestycyjny Infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Nazwa inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny-Gryżyna-Majki-Zielonka Pasłęcka - Etap IVB Zielonka Pasłęcka.

Opis inwestycji:

Zadanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonka Pasłęcka w tym: kanalizacja grawitacyjna z rur PVC śr. 160-200mm na odcinku 1 819,5 m, polimerobeton PRC o śr. 200 mm(rury w pasie drogowym oraz przejścia pod drogą) na odcinku 550,5 m,kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE o śr. 110 mm na odcinku 129 m, budowa przepompowni ścieków. Przewidywana wartość inwestycji 4 228 108,63 zł. Kwota wnioskowanych środków dofinansowania 4 016 703,20 zł. (95% wartości inwestycji).

Wniosek został odrzucony.

W dniu 31.01.2022r został złożony wniosek Nr Edycja2/2021/1219/PolskiLad o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obszar inwestycyjny: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki - Zielonka Pasłęcka / etap IVB: Zielonka Pasłęcka. Opis inwestycji: Zadanie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonka Pasłęcka. Zakres planowanych robót obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC śr.160-200mm na odcinku około 2 195,50m., + około 14,00m (kaskady), z rur np. polimerobeton PRC o śr. 200 mm na odcinku około 550,5 m, kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o śr.110 mm na odcinku około 129 m., 1 pompownia. Jest to ostatni etap dużego zadania realizowanego od 2016r. w etapach. Do tej pory odprowadzono ścieki sanitarne z miejscowości Gryżyna, Rogajny, Majki. Obecnie realizowany jest przedostatni etap obejmujący swoim zasięgiem miejscowości Kielminek i część miejscowości Zielonka Pasłęcka. Wnioskowana kwota dofinansowania przeznaczona będzie na zrealizowanie ostatniego etapu obejmującego swoim zasięgiem miejscowość Zielonka Pasłęcka. Miejscowość Zielonka Pasłęcka uzbrojona jest w sieć wodociągową. Powstałe ścieki odprowadzane są w ogromnej większości do zbiorników bezodpływowych (szamba). Nowo powstałe budynki posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Po zrealizowaniu zadania wszystkie ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Pasłęk. Budowa kanalizacji sanitarnej spowoduje wzrost atrakcyjności terenów przyległych, rozwój terenów znajdujących się w sąsiedztwie. Przewidywana wartość Inwestycji: 4 763 350,60 zł. Kwota wnioskowanych środków 4 525 183,07 zł. (95% wartości inwestycji).

Wniosek został odrzucony.

W dniu 14.04.2022r. został złożony wniosek do urzędu marszałkowskiego w Olsztynie o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii". Nabór wniosków na realizację operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" trwał od 9 marca do 15 kwietnia 2022 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło 78 wniosków o przyznanie pomocy. Kwota pomocy, o którą ubiegają się Wnioskodawcy przekracza 224 miliony złotych. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania były: gminy, spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne. W dniu 14 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski od pozycji nr 1 do pozycji nr 31 na liście operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy mieszczą się w limicie środków dla województwa warmińsko-mazurskiego i będą podlegały kontroli administracyjnej w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy. Wniosek Gminy Pasłęk znalazł się na 31 premiowanej pozycji. Zawierał on; Budowę kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki – Zielonka Pasłęcka/ etap IVB: Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - etap I o łącznej wartości 1 865 682,07 zł przy 100% dofinansowaniu kosztów kwalifikowalnych w kwocie 1 518 422,00 zł pochodzących z UE.

Zakres budowy kanalizacji sanitarnej w Zielonce Pasłęckiej obejmuje budowę:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 200 mm z rur PVC dł. ok. 759,00m,                                            
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy 160 mm z rur PVC o dł. ok. 95m,
- kolektora sanitarnego tłocznego średnicy 110 mm PE 100 PN 10 o dł. ok.130,0m,
- przepompowni ścieków PIIIZ– 1 szt.,

- zasilania elektroenergetycznego nn-0,4 kV do przepompowni ścieków P III Z.

Zakres budowy sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd obejmuje budowę:

- sieć wodociągowa z rur PE średnicy 110 mm i dł. około 40m.

Obecnie czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie.

Opracował: Rafał Skalij

 

 


Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.