Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
pochmurno
29°C
Powróć do: 2022

Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leżnica wraz z infrastrukturą..

I Projekt: Pracownia Projektowo – Konsultingowa Dróg i Mostów DROMOS Sp. z o.o. , ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn. Umowa: z dnia 05-12-2018r. koniec do 30.11.2021r.   Kwota 357 930,00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji rozwiązania oraz technicznego projektu drogowego – Przebudowa dróg gminnych Pasłęk- Gryżyna- Rogajny-Leżnica .

Wykonanie:

  • przebudowy dróg o łącznej długości ok. 10 km (działki nr 26/1, 26/2, 8, 22, 2, 66, 4, 10, 8/3, 52/1, 53, 54, 8, 49/1, 2, 128, 424, 441, 438, 430, 424, 184, 190, 199/2, 279, 333/2, 329, 138, 207, 32, 85, 26, 75, 17, 69/1, 93/1, 58/5, 66/1) wraz ze zjazdami, dojściami do posesji, chodnikami jednostronnymi (około 800m od ul. Polnej w Pasłęku do Kol. Zdroje do cieku wodnego, w miejscowości Rogajny około 1800m, na działce nr 207 około 100m,) suma łączna chodników około 3 000m.  
  • budowę odwodnienia drogi; z uwagi na ukształtowanie terenu należy zaprojektować odwodnienie pasa drogowego. Zaprojektowane odwodnienie drogi powinno zapewnić odbiór docelowej ilości wód opadowych z uwzględnieniem odwodnienia z dróg gminnych i wewnętrznych krzyżujących się ze sobą.
  • budowę oświetlenia ulicznego (Kolonie Zdroje do cieku wodnego około 400m, Rogajny około 1700m, dz. nr 207 około 100m) suma łączna oświetlenia 2 500m;
  • przebudowę w razie potrzeby - infrastruktury technicznej kolidującej z drogą; projekt powinien uwzględniać usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji infrastruktury technicznej typu: linie energetyczne, telefoniczne, wodociągi, kanalizacja sanitarna, światłowód itd.
  • remont lub przebudowa zniszczonych przepustów poprzecznych i podłużnych zakończonych prefabrykowanymi ściankami oporowymi oraz jednego mostu. Jeżeli nie ma zjazdu na działkę należy przewidzieć wykonanie jednego przepustu z PCV na każdą działkę długości 10m Ø 400mm zakończone prefabrykowaną ścianką oporową.
  • zaprojektowanie stałej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa, np. progi zwalniające itp. Należy zaprojektować bezpieczną organizację ruchu pieszego.
  • przewidzieć ew. korekty istniejących skrzyżowań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu,

Projektant podczas przygotowania dokumentacji musi mieć na uwadze możliwość wystąpienia o dofinansowanie przez Inwestora do funduszy unijnych jak i z budżetu krajowego.

Opracował: Rafał Skalij


W dniu 29-11-2019r. został sporządzony Aneks Nr 1/2019, w którym przesunięto termin realizacji do 30-05-2020 r.,oraz zwiększono środki finansowe za projekt do kwoty 357 930,00 zł. brutto.

W dniu 29-05-2020r. został sporządzony Aneks Nr 2/2020, w którym przesunięto termin realizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 30-06-2020r.

W dniu 26-06-2020r. został sporządzony Aneks Nr 3/2020, w którym przesunięto termin realizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 30-11-2020r.

W dniu 30-11-2020r. został sporządzony Aneks Nr 4/2020, w którym przesunięto termin realizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 30.05.2021r. oraz uporządkowano zapisy dotyczące wynagrodzenia.

W dniu 28.05.2021r. został sporządzony Aneks Nr 5/2021, w którym przesunieto termin wykonania dokumentacji do 30 listopada 2021 r. Wartość umowy wynosi 357.930,00 zł.

W dniu 16.04.2021r. (data wpływu)wykonawca dokumentacji firma DROMOS Sp. z o.o. zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa dróg gminny Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leźnica” ze względu na:

- kolizję z zaprojektowanym kablem energetycznym na odcinku drogi gminnej w miejscowości Gryżyna. Inwestorem kabla energetycznego jest Energa S.A. Nie ma możliwości dostosowania projektowanej drogi do już zatwierdzonego pozwolenia na budowę projektu kabla energetycznego. Wobec tego jedynym możliwym rozwiązaniem jest zmiana projektu kabla i jego dostosowanie do projektu drogowego.

- opóźnienia wynikłe z obecnej sytuacji związanej z trwającym stanem epidemii w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. 1842 z dnia 2020.10.20), która faktycznie powodowała wstrzymanie terminów decyzji administracyjnych.

Z uwagi na powyższe następują okoliczności, nie z winy projektanta, wydłużono termin opracowania dokumentacji.

W dniu 30.11.2021r. został sporządzony Aneks Nr 6/2021, w którym przesunieto termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę do 31.12.2021 r. Wartość umowy wynosi 357.930,00 zł.

W dniu 31.12.2021r. został sporządzony Aneks Nr 7/2021, w którym przesunięto termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 30.03.2022r.

W dniu 30.03.2022r. został sporządzony Aneks Nr 8/2022, w którym przesunięto termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 15.05.2022r.

Opracował: Rafał Skalij


 

W dniu 21-07-2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie z programu Polski Ład Edycja I zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leżnica”. Zadanie polega na przebudowie dróg o łącznej długości ok. 10 km wraz ze zjazdami, dojściami do posesji, chodnikami jednostronnymi. Budowie odwodnienia drogi, odwodnienie pasa drogowego. Budowa oświetlenia ulicznego. Przebudowa - infrastruktury technicznej kolidującej z drogą. Remont lub przebudowa zniszczonych przepustów poprzecznych i podłużnych zakończonych prefabrykowanymi ściankami oporowymi oraz jednego mostu. Korekty istniejących skrzyżowań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu, nowa organizacja ruchu Przewidywana wartość inwestycji 47 500 000,00 zł. Kwota wnioskowanych środków 45 125 000,00 zł.

Gmina nie uzyskała dofinasowania.

 W dniu 31 stycznia br. gmina Pasłęk złożyła w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wniosek o dofinasowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leżnica wraz z infrastrukturą”. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi  38.943.210,43 zł. co stanowi 95 % kosztów robót budowlanych. Zgodnie z regulaminem funduszu wkład Gminy Pasłęk wynosi 5% wartości robót, tj. 2.049.642,65 zł, do tej kwoty trzeba doliczyć koszt nadzoru nad inwestycją oraz opłaty związane z przejęciem części działek i poszerzeniem pasa drogowego.

W ramach inwestycji zaplanowano:

- przebudowę nawierzchni gruntowej na bitumiczną o łącznej długości 8.690,67m,

- budowę i przebudowę istniejących chodników,

- przebudowę istniejących przepustów i mostu przez rzekę Sirwa,

- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

- budowę odwodnienia – kanalizacji deszczowej na terenie m. Rogajny z  odprowadzeniem do istniejących rowów,

- przebudowę kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi i energetycznymi,

- budowę i przebudowę oświetlania na terenie Pasłęka (ulica Polna) i na   terenie m. Rogajny.

Zakres przebudowy obejmuje odcinki drogi gminnej:

- początkowy odcinek na terenie miasta Pasłęka – ulica Polna

- na terenach o zagospodarowaniu rolniczym

- na terenie wiejskim wsi Gryżyna, Rogajny i Leżnica.

Do drogi w zakresie opracowania dochodzą liczne zjazdy na pola i siedliska. Na terenie m. Rogajny przebudowywane odcinki dróg gminnych dochodzą do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 527. Budowa drogi wraz z infrastrukturą ma umożliwić poruszanie się mieszkańców przyległych terenów po drodze wykonanej z asfaltu (obecnie jest to droga w większości gruntowa w okresach deszczowych ogromne trudności z przejechaniem).    Droga ta jest użytkowana przez sprzęt rolniczy dojeżdżający do pól oraz mieszkańców msc. Gryżyna, Leżnica, Rogajny. Wykonanie nawierzchni asfaltowej spowoduje wzrost atrakcyjności terenów przyległych, rozwój terenów znajdujących się w sąsiedztwie drogi. 

Gmina nie uzyskała dofinansowania.


Decyzja Nr 2/22 z dnia 29.04.2022r. Nr Ab.6740.6.124.2021.MP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leżnica wraz z infrastrukurą” w zakresie obejmującym przebudowę i rozbudowę dróg gminnych.

Inwestycja polegać będzie na:

- przebudowie nawierzchni gruntowej na bitumiczną – długość łączna około 8 690,67m,

- budowie i przebudowie istniejących chodników,

- przebudowie istniejących przepustów i mostu przez rzekę Sirwa,

- przebudowie i budowie zjazdów indywidualnych i publicznych,

- budowie odwodnienia – kanalizacji deszczowej na terenie m. Rogajny z odprowadzeniem do istniejących rowów,

- przebudowie kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi i energetycznymi,

- budowie i przebudowie oświetlania na terenie Pasłęka (ulica Polna) i na    terenie m. Rogajny.

Zakres przebudowy obejmuje odcinki drogi gminnej:

- początkowy odcinek na terenie miasta Pasłęka – ulica Polna

- na terenach o zagospodarowaniu rolniczym

- na terenie wiejskim wsi Gryżyna, Rogajny i Leżnica

Do drogi w zakresie opracowania dochodzą liczne zjazdy na pola i siedliska. Na terenie m. Rogajny przebudowywane odcinki dróg gminnych dochodzą do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 527.

W stanie istniejącym drogi gminne – na odcinkach objętych przebudową posiadają nawierzchnię nieulepszoną – gruntową o szerokościach zmiennych od ok. 4,0 do 5,0m.

Na odcinku od Pasłęka do Gryżyna na odcinku od km 1+400 do km 2+850 nawierzchnię stanowią płyty betonowe ażurowe o szer. ok. 3,5m.

  W rejonie przebiegu projektowanych do przebudowy odcinków drogi występuje następujące uzbrojenie terenu:

−sieci wodociągowe,

− kable telekomunikacyjne,

− kable energetyczne,

−sieć kanalizacji sanitarnej,

−fragmentaryczne odcinki sieci kanalizacji deszczowej.

Budowa drogi wraz z infrastrukturą ma umożliwić poruszanie się mieszkańców przyległych terenów po drodze wykonanej z asfaltu (obecnie jest to droga w większości gruntowa w okresach deszczowych ogromne trudności z przejechaniem). Droga ta jest użytkowana przez sprzęt rolniczy dojeżdżający do pól oraz mieszkańców msc. Gryżyna, Leżnica, Rogajny. Wykonanie nawierzchni asfaltowej spowoduje wzrost atrakcyjności terenów przyległych, rozwój terenów znajdujących się w sąsiedztwie drogi.

 

Opracował: Rafał Skalij


 

 Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.