W dniu 6 października została podpisana umowa z firma Projektowanie i Nadzór PiN Andrzej Wyganowski, ul. Wyspiańskiego 44, 14-100 Ostróda, której przedmiotem jest wykonaniu dokumentacji projekt...

W lipcu 2010 r. w wyniku przetargu, zakupiony został nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mariance. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 126 900 złotych, przy czym 76 900 złotych t...

Zakończono prace nad realizacją zadania pod nazwą „Remont nawierzchni chodników i dróg na ternie miasta i gminy Pasłęk”. Zadanie to obejmowało remont chodnika w Nowych Kusach oraz remont ...

W dniu 6 października została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Remont drogi wewnętrznej przy ulicy Bankowej w Pasłęku”. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograni...

Trwają przygotowania związane z ustawieniem wiat przystankowych w miejscowościach: Gulbity, Gołąbki, Zielno, Surowe i Majki (wiaty typu „Atena” produkowane przez firmę „BIN” Sp. z o. o. ...

Podkategorie