Ogłoszony został I przetarg ustny nieogarniczony na sprzedaż działki nr 117 o pow, 423 m2 położonej w Dargowie gm. Pasłęk - cena wywoławcza 6000 zł, przeznaczonej na cele zabudowy mieszkanio...

We wtorek, 12 grudnia, w Bibliotece Publicznej w Pasłęku miało miejsce niezwykłe spotkanie obecnych uczniów pasłęckiego Zespołu Szkół z Panem Zygmuntem Rekuciem, byłym uczni...

Wczorajszego wieczoru 14 grudnia 2017 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się uroczysty wernisaż wystawy malarstwa dwóch autorów: Zygmunta Prończyka i Zbigniewa T. Szmurł...

Zapraszamy uczniów Szkół Podstawowych oraz uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie! Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 14–19 lat, ma pr...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku informuje osoby, które zostały pisemnie zawiadomione o możliwości przystąpienia do „Programu oddłużeniowego”, że z u...