Burmistrz Pasłęka zaprasza w sobotę 4 maja 2019 roku na ciekawe wydarzenie związane z najazdem wojsk szwedzkich na Pasłęk. Na Starym Mieście koło Bramy Młyńskiej ustawione zostaną repli...

Przypominamy o ponownym (drugim) naborze na wolne urzędnicze stanowisko ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Pasłęku. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do 29 kwietnia 2019 r. do godziny 15....

Burmistrz Pasłęka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciep...

W dniu wczorajszym, tj. 23 kwietnia 2019 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyło się spotkanie informacyjne na temat możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Roz...

Zakład Karny w Kamińsku informuje że w ramach prowadzonych działań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych oraz osiągania włściwego pożytku społeczno-ekonomicznego umożliwia przedsiębiorcom p...

Podkategorie