...

W dniu dzisiejszym (29 maja 2020 roku) w zdalnym trybie obradowania odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023 podczas której radni zapoznali się z Raportem o stanie ...

...

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływa...

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), został wywieszony wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchom...

Podkategorie