W dniu 18.07.2017r. podpisana została umowa z firmą TRAKT W. Szyszka Sp. J. z siedzibą w Pasłęku(14-400) przy ul. Westerplatte 45, na realizację zadania pod nazwą ” Budowa ciągu pieszo &...

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni, za pośrednictwem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pasłęku ostrzega o możliwości ...

BURMISTRZ PASŁĘKA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY PASŁĘK DO SKŁADANIA PROJEKTÓW TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW: od 31.07.2017r. do 08.09.2017r. W dniu 21 kwietnia 2017...

Trwają prace związane z remontem chodnika drogi powiatowej nr 2176N - ulica Limanowskiego w Pasłęku. Wykonawcą zadania jest PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. z siedzibą w ...

Wnioski na nowy okres świadczeniowy programu Rodzina500+ będą do pobrania po zakończeniu procesu legislacyjnego, o czym niezwłocznie poinformujemy. Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny ...