Burmistrz Pasłęka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciep...

15 lutego w Drulitach zebrali się druhowie z miejscowej OSP w celu podsumowania działalności za 2018 rok. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Wiesław Śniecikowski, sołtys i radny Piotr Wojciecho...

Wojewoda Warmińsko-Mazurski w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Elblągu, Wydział I Cywilny z dnia 6 grudnia 2018 r. syg. akt I Ns 40/18, oraz postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsk...

W dniach 25 lutego, 11 marca i 8 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00 na Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku uruchomiony zostanie dodatkowy punkt przyjmowania deklaracji przez Urząd S...

Niniejszym informuję, że w dniu 22 lutego 2019 roku (piątek) o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, ...

Podkategorie