Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Pasłęku zaprasza mieszkańców Pasłęka i nie tylko na otwarte szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy!!! Szkolenie odbędzie się 28 maja o godzinie ...

Ogłoszony został I przetarg na sprzedaż działek gruntu nr 18 o pow. 1.000 m2  i dz. nr 19 o pow. 500m², położonych w Sałkowicach gm. Pasłęk  – cena wywoławcza  7.60...

Ogłoszony został I przetarg na sprzedaż działki gruntu nr 67 o pow. 2.200 m2, położonej w Łuksztach gm. Pasłęk  – cena wywoławcza  12.500 zł. Nieruchomość  stanowi ...

Ogłoszony został I przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego,  położonego w Pasłęku przy ulicy Biskupa Ignacego Krasickiego nr 35 wraz z  działką nr 174 o pow. 280 m2. Cena wywoła...

  Dnia 23 i 24 maja 2017 r. dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku (grupa 7,8 i 9) oraz podopieczni z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Pasłęku (grupa 5 i 6) uczestniczyli w...