Burmistrz Pasłęka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasłęk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą źródeł ciep...

W środę 20 marca br. w Bibliotece Publicznej w Pasłęku odbyły się pierwsze zajęcia  z cyklu „ Pierwszoklasiści w bibliotece”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 1a, 1b...

We wtorek, 19 marca br. w Oddziale dla Dzieci w Bibliotece Publicznej w Pasłęku odbyło się spotkanie autorskie z Panem Poetą w którym uczestniczyły dzieci z Przedszkola Samorządowego nr ...

W czwartek 21 marca Burmistrz Pasłęka podpisał kolejne umowy z mieszkańcami miasta i gminy w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Pasłęk, na dofinansowanie kosztów inwesty...

23 marca br. odbyło się zebranie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mariance. Jednostka obecnie liczy 23 członków czynnych. W ubiegłym roku jednostka OSP wyjeżdżała 1 raz do działań rat...

Podkategorie