Podczas XL sesji Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014-2018, która odbyła się 18 grudnia 2017 roku, zgromadzeni w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku radni jednomyślnie uchwali...

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego uchwały nr XI/74/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/15 Rady Miejs...

Ogłoszony został I przetarg ustny nieogarniczony na sprzedaż działki nr 117 o pow, 423 m2 położonej w Dargowie gm. Pasłęk - cena wywoławcza 6000 zł, przeznaczonej na cele zabudowy mieszkanio...

We wtorek, 12 grudnia, w Bibliotece Publicznej w Pasłęku miało miejsce niezwykłe spotkanie obecnych uczniów pasłęckiego Zespołu Szkół z Panem Zygmuntem Rekuciem, byłym uczni...

Wczorajszego wieczoru 14 grudnia 2017 w Galerii Pasłęckiego Ośrodka Kultury odbył się uroczysty wernisaż wystawy malarstwa dwóch autorów: Zygmunta Prończyka i Zbigniewa T. Szmurł...