Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2020

Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka – dojazd do pól

Projekt: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, 82-300 Elbląg. Umowa podpisana w dniu 06-05-2019 r. koniec do 30-11-2020r. Wartość kontraktu 29 889,00 zł.

Opracował: Rafał Skalij.


W dniu 30-11-2020 r. została przekazana dokumentacja projektowa w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni asfaltowej do Kol. Marianka – dojazd do pól”. Wykonawcą dokumentacji była firma: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman z Elbląga. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokości 3,5m i długość 955,00 m. Trzy mijanki o szerokości 1,50 m i długości ( dwie 25,00 m i jedna 59,40 ). 21 poszerzeń o szerokości 1,00 m w obrębie istniejących zjazdów (zabezpieczenie krawędzi),    pobocze i nawiązania do istniejących nawierzchni z kamiennego kruszywa łamanego (pobocze szerokości 0,75 m, nawiązania do granicy pasa drogowego). Łączna powierzchnia warstwy ścieralnej 3 897,90 m2. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 29.889,00 zł. 

Opracował: Rafał Skalij