Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2023

Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Augustyna Steffena

Rozstrzygnięty został przetarg na wyłonienie wykonawcy na budowę alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Augustyna Steffena w Pasłęku. Na ogłoszony w dniu 30.03.2023r. przetarg wpłynęły 4 oferty. Ceny ofert wynosiły od 274 041,68 zł do 337 559,20 zł brutto. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił przedsiębiorca z Dzierzgonia, jednak oferent odstąpił od udziału w postępowaniu przetargowym. Kolejnym wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów była firma „TRAKT” Waldemar Szyszka Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Boh. Westerplatte 45 w Pasłęku. Cena robót zgodnie ze złożoną ofertą wyniesie 428,28 zł za 1m2 nawierzchni tj. 304 935,36 zł. Umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 24 maja 2023r., termin wykonania prac upływa w dniu 30 września br.

Zadanie jest kontynuacją prac związanych z budową utwardzonych alejek na nowej części cmentarza komunalnego przy ul. Augustyna Steffena w Pasłęku. Przygotowana dokumentacja projektowa w roku 2016 określa tereny utwardzone oraz w sposób uporządkowany wyznacza kwatery do pochówków . W minionych latach udało się wybudować ponad 2,4 tys. m2  utwardzonych alejek na nowej części cmentarza, w tym Firma „TRAKT” Waldemar Szyszka Spółka jawna w roku 2019 wykonała ponad 900 m2 nawierzchni. W ramach zadania w roku 2023 powstanie dodatkowo ponad 700 m2 alejek. 

Opracowała : Marzena Sidor.


 

Prowadzone są prace związane z budową alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Augustyna Steffena w Pasłęku. Wykonawcą prac jest firma „TRAKT” Waldemar Szyszka Spółka jawna z Pasłęka. Koszt robót zgodnie ze złożoną ofertą wyniesie 428,28 zł za 1m2 nawierzchni tj.  304.935,36 zł. Umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 24 maja 2023r., termin wykonania prac ustalono do 30 września 2023 r. Wykonawca wbudował krawężniki, wykonał podbudowę i oczekuje na dostawę kostki betonowej, która jest wykonywana na nasz obiekt na zamówienie. Zadanie jest kontynuacją prac związanych z budową utwardzonych alejek na nowej części cmentarza komunalnego przy ul. Augustyna Steffena w Pasłęku. Przygotowana dokumentacja projektowa w roku 2016 określa tereny utwardzone oraz w sposób uporządkowany wyznacza kwatery do pochówków. W minionych latach udało się wybudować ponad 2,4 tys. m2 utwardzonych alejek na nowej części cmentarza, w tym Firma „TRAKT” Waldemar Szyszka Spółka jawna w roku 2019 wykonała ponad 900 m2 nawierzchni. W ramach zadania w roku 2023 powstanie dodatkowo ponad 700 m2 alejek.  

Opracowała: Marzena Sidor


Zakończone zostały prace związane z  budową alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Augustyna Steffena w Pasłęku. Wykonawcą prac była  firma „TRAKT” Waldemar Szyszka Spółka jawna z  Pasłęka. Cena robót zgodnie z umową wyniosła 304.935,36 zł. Prace prowadzone były od czerwca i zakończone zostały zgodnie z terminem określonym w umowie. Zadanie jest kontynuacją prac związanych z budową  utwardzonych alejek na nowej części cmentarza komunalnego przy ul. Augustyna Steffena w Pasłęku. W roku 2016 przygotowana została dokumentacja projektowa, która w sposób szczegółowy określa tereny utwardzone  oraz w sposób uporządkowany wyznacza kwatery do pochówków. W minionych  latach udało się wybudować ponad  2,4 tys. m2  utwardzonych alejek na nowej części cmentarza, w tym  roku Firma „TRAKT” Waldemar Szyszka Spółka jawna wykonała dodatkowe 712m2 nawierzchni.

Opracowała: Marzena Sidor