Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2021

Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Heweliusza do ul. Polna.

Zadanie dotyczy budowy uzbrojenia terenów pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe od ulicy Heweliusza do  ul. Polnej w Pasłęku, w tym budowa uzbrojenia dla  ul. Chabrowa, w związku z Petycją z dnia 30.08.2020r.

 Wykonawcą dokumentacji projektowej  jest  Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski z Pasłęka.
Koszt dokumentacji  to 24 600,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano budowę :

-sieci wodociągowej z rur PE Ø90- 160 mm na odcinku  815,0 m,

-kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200 mm na odcinku 786,0  m,

-sieci burzowej z rur PVC Ø 315- 500 mm na odcinku  768,0 m.

Zgłoszenie zamiaru wykonania  robót, które nie wymagają pozwolenia na budowę do Starosty Elbląskiego dnia 08.10.2020r., Zaświadczenie organu o nie wnoszeniu sprzeciwu z dnia 30.10.2020r.

Opracowała: Marzena Sidor


 

Postępowanie w sprawie udzielania zamówienia w trybie „zamówienia z wolnej ręki” dla Przedsiębiorstwa Usług Wodno-Kanalizacyjnych – Jednostka Operatorska- Sp. z o.o. w Pasłęku,

na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci burzowej na odcinku od ul. Heweliusza do ul. Polnej w Pasłęku, zostało zakończone.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji koszt robót wyniesie 1 138 000,00 zł brutto, termin wykonania zadania ustalono do 30.11.2021r. W dniu 25.06.2021r. podpisana została umowa na realizację zadania.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.”Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Heweliusza do ul. Polna ”, wybudowane

zostanie ponad 800 m sieci wodociągowej, 786 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 768 m kanalizacji burzowej. Są to sieci główne – zbiorcze, umożliwiające wykonanie w późniejszym etapie sieci

rozdzielczych, stanowiących uzbrojenie całego terenu od ul.Heweliusza do ul.Polnej.

 

Opracowała: M.Sidor


Prowadzone są prace na zadaniu „Budowa  sieci  wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci burzowej  od ul. Heweliusza do ul. Polnej w Pasłęku.

Prace  wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych – Jednostka Operatorska- Sp. z o.o. w Pasłęku. Zadanie dotyczy budowy uzbrojenia terenów pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe od ulicy Heweliusza do  ul. Polnej w Pasłęku, w tym budowa uzbrojenia dla  ul.Chabrowa, w związku z Petycją z dnia

W ramach zadania zaplanowano budowę :

-sieci wodociągowej z rur PE Ø90- 160 mm na odcinku  815,0 m,

-kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200 mm na odcinku 786,0  m,

-sieci burzowej z rur PVC Ø 315- 500 mm na odcinku  768,0 m.

Termin wykonania robót upływa 30.11.2021r. Koszt robót zgodnie z umową wyniesie 1  138 000.


Opracowała: Marzena Sidor


Pliki do pobrania:

Plan Zagospodarowania Terenu
Format: pdf, 1.25 MB