Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2020

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa.

Zadanie w realizacji. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z Ostródy na podstawie umowy z dnia 23.12.2019r. W ramach zadania budowana jest sieć wodociągowa  i sieć kanalizacyjna do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni  ul Dworcowa w Pasłęku. Dla pokonania różnic w terenie wybudowane zostaną dwie przepompownie ścieków oraz sieć sanitarna tłoczna. Zakres prac obejmuje: sieć wodociągową na odcinku 1385 m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku  896 m, kolektor sanitarny tłoczny na odcinku 737 m i dwie przepompownie ścieków. Koszt robót budowlanych zgodnie z podpisaną umową wyniesie  959.534,32 zł. Termin zakończenia robót  na wniosek wykonawcy robót został przedłużony o  miesiąc tj. do  31.07.2020r.

Opracowała: Marzena Sidor.


Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego przy mleczarni ul. Dworcowa

Zakończone zostały prace związane z budową sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej  do osiedla mieszkaniowego przy  mleczarni w Pasłęku. Wykonawcą robót na zadaniu  było  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z Ostródy. Prace prowadzone były  na podstawie umowy z dna 23.12.2019r.Protokól odbioru robót sporządzony został w dniu 4.08.2020r. z udziałem przedstawicieli ZDP w Pasłęku, PUW-K sp. z o.o.  oraz SERY  ICC  Pasłęk Sp. z o.o.  W ramach całego  zadania wykonana została  sieć wodociągowa  na odcinku 1385 m , kanalizacja sanitarna grawitacyjna na odcinku  896 m, kolektor sanitarny tłoczny na odcinku 737 m  oraz  dwie przepompownie ścieków. Koszt zadania to ponad  1 045, 0 tys. zł. Całość prac została sfinansowane ze środków własnych samorządu pasłęckiego.

Opracowała: Marzena Sidor.