Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2020

Remont i adaptacja budynku przy ul. Sprzymierzonych (dokumentacja)

 

Opracowywana jest dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania budynku  z  pomieszczeń użytkowanych przez Szkołę Podstawową nr 2  w Pasłęku na lokale mieszkalne . Wykonawcą dokumentacji na podstawie umowy podpisanej w dniu 15.11.2019r. jest pracownia Usługi Budowlane COR – CAD mgr inż. Piotr Koroblewski ul. Dębowa 1 w Pasłęku. Koszt dokumentacji to  80 000,00 zł. Termin jej opracowania upływa w dniu 31.08.2020r.

Opracowała: Marzena Sidor.


Zakończone zostały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej na remont i adaptację budynku przy ul. Sprzymierzonych, (dawny PDK) na cele mieszkalne. Wykonawcą dokumentacji była firma Usługi Budowlane „COR – CAD” mgr inż. Piotr Koroblewski z Pasłęka. Prace projektowe prowadzone były od listopada 2019r. Dokumentacja przewiduje utworzenia łącznie 9 lokali, po 3 na każdej kondygnacji, w tym na parterze mieszkania chronione. Powierzchnia lokali na poszczególnych kondygnacjach wynosi: parter: 44,0 m2 , 57,3 m2 i 62,0 m2 , piętro: 46,0 m2 , 59,50 m2 i 60,70 m2 , poddasze: 28,90m2 , 36,30 m2 i 42,80 m2 . Lokale na parterze posiadają węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku zaprojektowano również podjazd dla wózków. W lokalach przewidziano indywidualne ogrzewanie z alternatywnym źródłem ciepła: gaz lub powietrzna pompa ciepła. Projekt zakłada również modernizację kotłowni przy sali gimnastycznej. Aktualnie przygotowywany jest wniosek do Starosty Elbląskiego o wydanie pozwolenia na budowę. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 80 tys. zł.

Opracowała: Marzena Sidor