Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2020

Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska w Pasłęku.

 

 

I Projekt: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, Elbląg. umowa z dnia 08-11-2017r. Cena projektu 29 300 zł.

Opis:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy drogi wewnętrznej, ul. Gdańskiej w Pasłęku. Szerokość jezdni od 5,00 m do 3,50 m. Nawierzchnię zaprojektowano:

 • z betonowej kostki betonowej dwuteownik gr. 8cm, koloru szarego – 1 435,00m2,
 • dwie zatoki parkingowe z kostki brukowej betonowej (szachownica 48% szary, 48% grafitowy, 4% czerwony) po 12 stanowisk o wymiarach 2,50x5,50m – 336,00 m2,
 • 2 stanowiska z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm kolor niebieski 3,60x5,50 dla osoby niepełnosprawnej – 41,0m2,
 • zjazdy z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm grafitowej  - 60,00 m2,
 • chodniki z płytek betonowych 30x30 o gr. 5 cm faktura żwirek płukany, odcień żółty – 664,00 m2,
 • chodnik z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - szarej 126,00m2,

Prędkość projektowa 30km/h,. Kategoria obciążenia ruchem KR1. Spadek poprzeczny jednostronny 2%. Po zakończeniu robót należy uzupełnić humus i wykonać trawniki 1 366,00 m2. Zaprojektowano zasadzenie 16 drzew – klon kulisty, żywopłoty  - tawuła japońska.

Elementy małej architektury:

 • wiata na kontenery śmietnikowe – 4 szt.,
 • ławki parkowe  - 8 szt.,
 • kosze na śmieci – 8 szt.

Wszystkie istniejące urządzenia należy wynieść do wysokości projektowanych nawierzchni.

Wody opadowe odprowadzone będą do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC   kl. S SN8.  o średnicy:

 • 160 x 4,7 o dł. l= 43m;
 • 200 x 5,9 o dł. l=46m;
 • 250 x 7,3 o dł. l=196m.

Przebudowa sieci wodociągowej średnicy 110 mm z rur PERC PN 10 o dł. l=120,00m za pomocą przewiertu sterowalnego bez naruszenia nawierzchni jezdni.

Projektuje się wykonanie oświetlenia ulicznego słupy stalowe 17 szt. ośmiokątne ocynkowane o wysokości H=5m z wysięgnikiem o dł. 0,5m na fundamentach prefabrykowanych. 19 opraw świetlnych.

Opracował: Rafał Skalij

 


 

Dofinansowanie w kwocie 675 984,24 zł. Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny 305 447,52 zł. Całkowita wartość 981 431,76 zł. Umowa Nr 28/2019/B/167 z dnia 29-11-2019r.  Koniec do 01-07-2020r

 

Opracował: Rafał Skalij


 

II Wykonawca: Domlux Sp. z o.o., ul. A. Steffena 12A, 14-400 Pasłęk Umowa podpisana w dniu 27-12-2019r. Czas realizacji do 01-07-2020 r. Gwarancja 60 miesięcy. Wartość kontraktu kwota 981 431,76 zł.

III. Nadzór inwestorski: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, 82-300 Elbląg. Umowa z dnia 25-11-2019r. Czas realizacji do dnia 01-07-2020r. Wartość kontraktu kwota 28 905,00 zł.

 

Opracował: Rafał Skalij


 

Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 09-07-2020 r., Zawiadomienie Nr Z/136/2020 o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 23-07-2020 r. z PINB - Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska w Pasłęku w miejscowości Pasłęk na działkach 151/3, 313, 327/2, 324/4, 325, obręb Pasłęk 01.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię ulicy wewnętrznej wraz z sieciami uzbrojenia terenu tj. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej. Droga szerokość jezdni od 5,00 m do 3,50 m. dł. 280,00m . Jezdnia + chodniki z kostki betonowej gr. 8cm, płytek betonowych 30*30 gr. 5cm. Zasadzono 16 drzew – klon kulisty, żywopłoty  - tawuła japońska. Elementy małej architektury: wiata na kontenery śmietnikowe – 4 szt., ławki parkowe  - 8 szt., kosze na śmieci – 8 szt. Wody opadowe odprowadzone będą do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC   kl. S SN8.  o średnicy: 160 dł. l= 43m; 200 dł. l=46m; 250 dł. l=190m. Przebudowa sieci wodociągowej średnicy 110 mm z rur PERC PN 10 o dł. l=118,00m. Wykonano oświetlenie uliczne słupy stalowe 17 szt. ośmiokątne ocynkowane o wysokości H=5m z wysięgnikiem o dł. 0,5m na fundamentach prefabrykowanych. 19 opraw świetlnych, dł. kabla 0,4kV 4x35 mm2 – 474 m 

Opracował: Rafał Skalij