Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2024

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina i Paderewskiego.

W dniu 17 kwietnia 2024r. podpisana została umowa na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Chopina i Paderewskiego w Pasłęku. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku. W ramach zadania wykonana zostanie nowa sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 -125 mm   na odcinku 430 m, odgałęzienia w granicach pasa drogowego do istniejących budynków mieszkalnych z rury PE Ø 32 mm o łącznej długości 190,0m. Koszt robót budowlanych wyniesie 338 000,00 zł brutto, termin wykonania prac zgodnie z umową upływa 30.06.2024r. Sieć wodociągowa stanowi własność gminy Pasłęk i jej przebudowa jest niezbędna przed pracami drogowymi, planowanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku.

Opracowała: Marzena Sidor