Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2024

Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I.

Banner_internetowy 

Informujemy, że została podpisana umowa o przyznanie pomocy Nr 00272-6551-UM-1400477/22 w dniu 06-09-2023r. pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko -Mazurskiego a Gminą Pasłęk na realizację operacji: Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leżnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny – etap I dofinansowanie kwota 2 906 121,00 zł. tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowita wartość inwestycji 4 670 963,54 zł. Brutto.

Zestawienie dł. ETAP I:

- droga – 525m – przebudowa drogi,

- chodnik – 180m - przebudowa chodnika,

- chodnik – 475m – budowa chodnika,

- kanalizacja deszczowa – 385m – budowa,

- oświetlenie – 425m – budowa,

- przebudowa kolizji elektroenergetycznej – 449m 

Opracował: Rafał Skalij


Banner_internetowyW dniu 26 października 2023 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leżnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny – etap I”. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 16.11.2023r złożono 4 oferty. Ceny ofert od najniższej za kwotę 4 120 500,00 zł. do najwyższej za cenę 5 059 649,00zł. Obecnie prowadzona jest procedura oceny złożonych ofert.

Opracował: Rafał Skalij


Banner_internetowyW dniu 11 grudnia 2023 r. podpisana została umowa z firmą: Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne, ul. Berylowa Nr 2B, 82-300 Elbląg, na wykonanie robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leżnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny – etap I”. Wartość kontraktu 4 120 500,00 zł. Termin zakończenia robót budowlanych do dnia 31.10.2024r. Przypomnę, że Gmina Pasłęk na ww. zadanie uzyskała dofinansowanie z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., na podstawie umowy podpisanej w dniu 6 września 2023r. pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko -Mazurskiego a Gminą Pasłęk. Wysokość dofinansowania wynosi 2.906.121,00 zł. tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania.
Na koniec marca wykonawca wykonał kanalizacje burzowa na odcinku od drogi wojewódzkiej do cieku wodnego, prowadzone są prace związane z wykonaniem podbudowy na tym samym odcinku.

Opracował: Rafał Skalij.


Banner_internetowy