Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2020

Plac zabaw w Łuksztach

Zadanie w realizacji. Opracowana została dokumentacja projektowa na zadanie. Dokumentację opracowało  biuro ”Budmar” Jacek  Marzęcki  z siedzibą w Ornecie. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 4.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano ogrodzenie całej działki, montaż urządzeń zabawowych, huśtawek, ustawienie ławek oraz kosza i tablicy regulaminowej. Zamiar realizacji robót na tym zadaniu został zgłoszony do Starosty Elbląskiego, który nie wniósł sprzeciwu co do zgłaszanych robót. W dniu  30.06.2020r. na stronie BiP Urzędu Miejskiego w Pasłęku umieszczono zaproszenie do składania ofert na budowę placu zabaw.Termin składania ofert upływa w dniu 13.07.2020r.

Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt dotyczący ww. inwestycji uzyskał w ramach konsultacji społecznych 584  oddanych głosów wśród projektów zlokalizowanych na terenach sołectw gminy Pasłęk, tj. trzecie miejsce.

Opracowała: Marzena Sidor.


Zakończone zostały prace związane z budową placu zabaw w Łuksztach. Protokół odbioru robót został podpisany w dniu 25.09.2020r. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Szkołamillenium” Piotr Kraszewski z siedzibą Zawisty Nadbużne na podstawie umowy z dnia 27.07.2020r.. W ramach zadania wykonano panelowe ogrodzenie placu zabaw, zamontowano zestaw zabawowy z trzema zjeżdżalniami, podwójną huśtawkę, huśtawkę ważkę oraz bujaka. Plac wyposażono w  2 kosze na śmieci, 5 ławek oraz tablicę regulaminową. Koszt zadania zamknął się kwotą 74.969,28 zł.

Opracowała: Marzena Sidor.