Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2020

Park Rekreacyjno-sportowy „Słoneczny Zakątek”

Opracowana została dokumentacja projektowa. Wykonawcą dokumentacji była firma  PRIMCAD Projekty Kosztorysy Nadzory Budowlane Andrzej Kozłowski z siedzibą w Pasłęku , na podstawie umowy z dnia 4 czerwca 2020r. Koszt dokumentacji  to 5.000,00 zł. Zamiar realizacji robót na tym zadaniu zostanie zgłoszony do Starosty Elbląskiego, ponieważ prace nie wymagają pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia. 

Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego gminy Pasłęk na 2020 r. Przedmiotowe zadanie uzyskało wśród projektów zlokalizowanych na terenie Pasłęka 980 głosów, tj. pierwsze miejsce.

Opracowała: Marzena Sidor.


W dniu 7 października 2020r. podpisano umowę z firmą PPHU „Szkołamillenium” Piotr Kraszewski z siedzibą Zawisty Nadbużne, na dostawę urządzeń zabawowych i małej architektury i z firmą COLOSEO Justyna Kotlewska z siedzibą w Starogardzie Gdańskim na dostawę i montaż piłkochwytów oraz bramek na boisku do piłki nożnej. Koszt dostaw odpowiednio wyniesie 38.639,98 zł i 10.061,40 zł. Łączna wartość zadania wyniesie 74.664,99 zł Natomiast roboty ziemne i budowlane wykona lokalna firma PRIMBUD Andrzej Filaszkiewicz z siedzibą w Nowej Wsi. Koszt robót wyniesie 25.963,61 zł. Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego gminy Pasłęk na 2020 r. Przedmiotowe zadanie uzyskało wśród projektów zlokalizowanych na terenie Pasłęka 980 głosów, tj. pierwsze miejsce.

Opracowała: Marzena Sidor.