Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2020

Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn.

Budowa przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn.

Wykonawcą zadania jest firma KA-ROL Sp. z o.o. z siedzibą w Ławicach gm. Iława na podstawie umowy z dnia 28.05.2020r. W ramach zadania wybudowany zostanie nowy przepust o długości 19,3 m z blach falistych o przekroju owalnym. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi z płyt betonowych na odcinku 58 m oraz obustronnie bariery energochłonne wraz z poręczami nad przepustem. Koszt robót budowlanych wyniesie 277.302,37 zł. Termin wykonania robót zgodnie z umową upływa w dniu 31 lipca 2020r.

Opracowała: Marzena Sidor


 

Zakończone zostały prace związane z budową przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn. Protokół odbioru robót  sporządzony został w dniu 10.08.2020r. W ramach zadania   wybudowany został nowy  stalowy  przepustu o długości  ponad  19 m wykonano umocnienie dna  i skarp koryta cieku w sąsiedztwie przepustu, wykonano  nową  drogę z płyt betonowych na odcinku 58 m oraz  bariery  energochłone. Koszt zadania zamknął się kwotą   286 896,37 zł .Zadanie w całości zostało wykonane ze środków samorządu pasłęckiego.

Opracowała: Marzena Sidor.