Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2020

Budowa oświetlenia drogowego w Sakówku.

Zadanie związane jest z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Sakówko. W roku 2019 ze środków finansowych Sołectwa  przygotowana została dokumentacja projektowa, zgodnie z którą w Sakówku wykonanych zostanie 13 punktów oświetlenia drogowego. Koszt robót określony został na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 135 000,00 zł. Przygotowywana jest dokumentacja w celu wyłonienia wykonawcy robót w trybie zaproszenia do składania ofert. Zaproszenie zostanie umieszczone na stronie BiP Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Opracowała: Marzena Sidor.


 

Budowa oświetlenia w miejscowości Sakówko.

W dniu 8 października 2020r. podpisana została umowa z firmą Budownictwo Ogólne Usługi Elektryczne Marian Klimowski z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Sakówko. Koszt robót zgodnie z umową wyniesie 97.293,50 zł, w tym środki pochodzące z funduszu sołeckiego sołectwa Sakówko 12.086,32 zł. Termin zakończenia robót upływa w dniu 15.12.2020r. W ramach zadania wykonanych zostanie 13 punktów świetlnych LED o mocy 56 Wat. Sieć oświetleniowa wykonana zostanie w dwóch odcinkach, w samej miejscowości  9 lamp oraz przy budynkach nr 9 i 10  pozostałe 4 lampy. 

Opracowała: Marzena Sidor.


Zbliżają się do końca prace dotyczące budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Sakówko. Wykonawcą zadania jest firma Budownictwo Ogólne Usługi Elektryczne Marian Klimowski z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim. Zgłoszone zostało przez wykonawcę zakończenie robót budowlanych, a ich obiór nastąpił w dniu 24.11.2020r, jednak uruchomienie oświetlenia nastąpi dopiero po zakończeniu prac przyłączeniowych, realizowanych przez ENERGA-OPERATOR S.A. W ramach zadania wykonano 13 punktów świetlnych LED o mocy 56 Wat każdy. Sieć oświetleniowa wykonana została w dwóch odcinkach, w samej miejscowości 9 lamp oraz przy budynkach nr 9 i 10 pozostałe 4 lampy. Koszt zadania wyniósł 105.523,50 zł brutto, w tym 19.086,32 zł pochodziło z funduszu sołeckiego sołectwa Sakówko.

Opracowała: Marzena Sidor.