Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2023

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka

Dnia 08-11-2017r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka; dokumentacja." z firmą: Biuro Obsługi Inwestycji EKO-SYSTEM Jarosław Pawłowski, 14-400 Pasłęk, ul. Kolonia Zdroje 25. Termin realizacji do 14-12-2018r., kwota 138 900,00 zł. brutto. Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej około 10 km. 

W dniu 15.10.2018r. został podpisany Aneks Nr 1/2018 na podstawie, którego wydłużono termin wykonania dokumentacji budowlanej do dnia 30.03.2019r., oraz ze względu na zwiększenie zakresu dokumentacji pierwotnej o sieć wodociągową: (Dn 90 PE o długości ok. 540 m., DN 110 PE o długości ok. 1370 m. ) zwiększono wartość kontraktu do kwoty 146 900,00 zł. 

Całość dokumentacji projektowej zakres:

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 200 mm z rur PCV dł. 4 052,20 m,

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy160 mm z rur PVC dł. 329,30 m,

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 200 z rur PP dł. 1 287,40 m,

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 150 z rur PP dł. 153,00 m,

- kanalizacja sanitarna tłoczna o średnicy 50mm PE 100 RC PN 10 dł. 1 117,30 m,

- kanalizacja sanitarna tłoczna o średnicy 90mm PE 100 RC PN 10 dł. 1 302,00 m,

- kanalizacja sanitarna tłoczna o średnicy 110mm PE 100 RC PN 10 dł. 5 910,20 m,

- sieć wodociągowa o średnicyu 110mm PE 100 RC PN 10 o dł. 1 432,00 m,

- sieć wodociągowa o średnicyu 90mm PE 100 RC PN 10 o dł. 532,00 m,

- odgałęzienie wodociągowe o średnicy 40mm PE PN 10 o dł. 14,0 m,

- przepompownie ścieków - 21 szt.

I ETAP - NOWA WIEŚ - OSTRY RÓG – PASŁĘK zakres:

* Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

- PCV 160mm – 234,00m.,

- PCV 200mm - 2 881,00m.,

- PP 160mm – 120,00m.,

- PP 200mm – 1 036,00m.

* Kanalizacja sanitarna tłoczna:

- PE śr. 50mm – 629,00m.,

- PE śr. 90mm – 327,00m.,

- PE śr. 110mm – 2 167,00m

* 8 przepompowni ścieków.

* Sieć wodociągowa:

- PE śr. 90mm – 532,00m.,

- PE śr. 110mm – 1 436,00m

etap II - BRZEZINY - NOWA WIEŚ zakres:

* Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

- PCV 160mm – 27,00m.,

- PCV 200mm - 563,00m.,

- PP 160mm – 26,00m.,

- PP 200mm – 252,00m.

* Kanalizacja sanitarna tłoczna:

- PE śr. 50mm – 243,00m.,

- PE śr. 90mm – 644,00m.,

* 5 przepompowni ścieków.

etap III - RYDZÓWKA - KOL. RYDZÓWKA - NOWA WIEŚ zakres:

* Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

- PCV 160mm – 68,00m.,

- PCV 200mm - 609,00m.,

* Kanalizacja sanitarna tłoczna:

- PE śr. 50mm – 247,00m.,

- PE śr. 90mm – 331,00m.,

-PE śr. 110mm – 3744,20m

* 8 przepompowni ścieków.

Opracował: Rafał Skalij.

 


 

W dniu 31-01-2022r został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka.” W dniu 15-06-2022r Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie; wstępną promesę w wysokości 9 905 312,26 zł, dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej średnicy 200mm, 160mm, 150mm, 110mm, 90mm, 50mm o dł. około 14 305,40m., z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej z rur PE 100 RC średnicy 90mm,  110mm o długości około 2 059,00m. Ścieki sanitarne z terenów wsi Rydzówka, Kolonia Rydzówka, Nowa Wieś, Brzeziny gmina Pasłęk odprowadzane będą za pomocą systemu grawitacyjno – tłocznego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pasłęk. W ramach zadania będzie wykonana rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś, gm. Pasłęk. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2022/2023/2024 po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu.

Opracował: Rafał Skalij


 

W dniu 13.X.2022r. zostało opublikowane na platformie zakupowej zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka – Kol. Rydzówka”. W ramach zadania zaplanowana została budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej średnicy 200mm, 160mm, 150mm, 110mm, 90mm, 50mm o dł. około 14 305,40m., z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej z rur PE 100 RC średnicy 90mm, 110mm o długości około 2 059,00m. Ścieki sanitarne z terenów wsi Rydzówka, Kolonia Rydzówka, Nowa Wieś, Brzeziny gmina Pasłęk odprowadzane będą za pomocą systemu grawitacyjno – tłocznego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pasłęk. W ramach zadania będzie wykonana rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś, gm. Pasłęk. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur odpornych na zarysowanie (w technologii bezwykopowej – za pomocą horyzontalnego przewiertu sterowanego). Projekt obejmuje również wykonanie odgałęzień wodociągowych o śr. 40mm i dł. około 14m2. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa opracowana przez: Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski, Pasłęk. Termin otwarcia ofert 28-10-2022r. Przypominamy Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie – Wstępną Promesęw dniu 14-06-2022r z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Opracował: Rafał Skalij


 

W odpowiedzi na przetarg dotyczący wykonania prac budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka” wpłynęły 3 oferty. Wartość najniższej wynosi 14.665.132,89 zł, zaś najwyższej 19.830.060,01 zł. Ceny zaoferowane przez Wykonawców przekroczyły kwotę 10 426 644,48 zł, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym unieważniono postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 PZP.W ramach zadania zaplanowana została budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej o dł. około 14.305,40m, z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej o długości około 2.059,00m. Ścieki sanitarne z terenów wsi Rydzówka, Kolonia Rydzówka, Nowa Wieś, Brzeziny odprowadzane będą za pomocą systemu grawitacyjno – tłocznego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pasłęk. W ramach zadania rozbudowana zostanie sieć wodociągowa w msc. Nowa Wieś. Przypomnę, że gmina Pasłęk uzyskała wstępną promesę w wysokości 9.905.312,26 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 24-11-2022r zostanie ogłoszony drugi przetarg dotyczący wykonania prac budowlanych w ramach zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka”.

Opracował: Rafał Skalij


Pragniemy poinformować, że w dniu 09 stycznia 2023r. podpisana została umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górska z siedzibą przy ul. Berylowej 2B w Gronowie Górnym na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka - Kol. Rydzówka”. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 11 745 885,00 zł, termin realizacji zadania umowa do 01.10.2024r.

Gmina Pasłęk na to zadanie otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych – 2 Edycja w kwocie 9 905 312,26 zł. Kwota ta stanowi 84,33% ceny robót zaoferowanych przez wybranego wykonawcę, natomiast pozostała kwota w wysokości 1 840 572,74 zł to środki samorządu pasłęckiego. Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej średnicy 200mm, 160mm, 150mm, 110mm, 90mm, 50mm o dł. około 14 305,40m., z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej z rur PE 100 RC średnicy 90mm,  110mm o długości około 2 059,00m. Ścieki sanitarne z terenów wsi Rydzówka, Kolonia Rydzówka, Nowa Wieś, Brzeziny gmina Pasłęk odprowadzane będą za pomocą systemu grawitacyjno – tłocznego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pasłęk. W ramach zadania będzie wykonana rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś, gm. Pasłęk. Zaprojektowano sieć wodociągową z rur odpornych na zarysowanie (w technologii bezwykopowej – za pomocą horyzontalnego przewiertu sterowanego). W trakcie prowadzonych prac wykonawca odpowiadał będzie za zachowanie ciągłości dostaw mediów oraz dojazdu i dojścia do posesji, nie mniej jednak dla bezpieczeństwa osób i mienia może nastąpić czasowe wyłączone z użytkowania odcinków najbardziej intensywnych robót, wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na czas robót. W związku z prowadzoną inwestycją proszę o cierpliwość, wyrozumiałość i współpracę z wykonawcą robót oraz Urzędem Miejskim w Pasłęku. Z ramienia urzędu zadanie koordynuje Rafał Skalij tel. 55 618 2701 wew. 753.

Opracował: Rafał Skalij


 

Prowadzone są prace w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka”. Wykonawcą zadania jest firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górska” z siedzibą w Gronowie Górnym.  Wartość prac wyniesie 11.747.115,00 zł. Zakończenie zadania zaplanowano do dnia 1 października 2024 r. W ramach zadania zaplanowana została budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej o dł. około 14.305,40m, z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej o długości około 2.059,00m. Ścieki sanitarne z terenów wsi Rydzówka, Kolonia Rydzówka, Nowa Wieś, Brzeziny odprowadzane będą za pomocą systemu grawitacyjno – tłocznego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pasłęk. W ramach zadania rozbudowana zostanie sieć wodociągowa w msc. Nowa Wieś.  Przypomnę, że gmina Pasłęk uzyskała wstępną promesę w wysokości 9.905.312,26 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obecnie w czerwcu 2023r. prowadzone są prace w miejscowości Nowej Wsi metodą bezwykopową przewiertu sterowanego oraz w wykopie otwartym. Energa Operator prowadzi prace związane z wykonaniem przyłączy do sieci elektronergetycznej 12 przepompowni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego. Stan zaawansowania robót etapu I około 50%. Przypominam, ze etap I obejmuje swym zakresem odcinek Nowa Wieś – Pasłęk. Termin realizacji do dnia 30.11.2023r.

W dniu 31.08.2023r. został podpisany protokół odbioru robót etapu I. Przypominam, ze etap I obejmował swym zakresem odcinek Nowa Wieś – Pasłęk. Obecnie wykonawca przystąpił do realizacji robót etapu II Nowa Wieś - Brzeziny – Rydzówka – Kol. Rydzówka. 


Belka-Polski-Lad-Kanalizacja-Nowa-Wies-Rydzowka-Kol_-Rydzowka 

Prowadzone są prace w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka”. Wykonawcą zadania jest firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górska” z siedzibą w Gronowie Górnym.  Wartość prac wyniesie 11.747.115,00 zł. Zakończenie zadania zaplanowano do dnia 1 października 2024 r. W ramach zadania zaplanowana została budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej o dł. około 14.305,40m, z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej o długości około 2.059,00m. Ścieki sanitarne z terenów wsi Rydzówka, Kolonia Rydzówka, Nowa Wieś, Brzeziny odprowadzane będą za pomocą systemu grawitacyjno – tłocznego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pasłęk. W ramach zadania rozbudowana zostanie sieć wodociągowa w msc. Nowa Wieś.  Przypomnę, że gmina Pasłęk uzyskała promesę w wysokości 9.905.312,26 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obecnie prowadzone są prace w miejscowości Nowa Wieś metodą bezwykopową przewiertu sterowanego oraz w wykopie otwartym w kierunku miejscowości Brzeziny oraz Rydzówka. Energa Operator prowadzi prace związane z wykonaniem przyłączy do sieci elektronergetycznej 12 przepompowni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego. W dniu 31 sierpnia 2023r. został podpisany protokół odbioru robót etapu I. Przypominam, ze etap I obejmował swym zakresem odcinek Nowa Wieś – Pasłęk. Obecnie wykonawca przystąpił do realizacji robót etapu II Nowa Wieś - Brzeziny – Rydzówka – Kol. Rydzówka.  

Opracował: Rafał Skalij

 


Pliki do pobrania: