Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2020

Baza rekreacyjno-turystyczna w Aniołowie

Wykonawcą robót była firma  MAGBUD Andrzej Gromala z siedzibą w Aniołowie na podstawie umowy z dnia 16.03.2020r. Koszt robót wynosi 79.900,00 zł brutto. W ramach zadania  na działce nr 163 w Aniołowie wykonany został budynek gospodarczy  o powierzchni ok.35 m2 ,wykonano  drewniane ogrodzenie  na odcinku ok.45 m,  wykonano  terenowe schody z kostki kamiennej (ok. 7 m) do furtki na boisko,  wydzielone zostało  miejsce na ognisko. Wcześniej wykonano niwelację terenu. W ramach zadania dostarczono również stoły i ławy z drewna  - 3 kpl. Zadanie jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt dotyczący ww. inwestycji uzyskał w ramach konsultacji społecznych 714  oddanych głosów wśród projektów zlokalizowanych na terenach sołectw gminy Pasłęk, tj. pierwsze miejsce.

Opracowała Marzena Sidor.