Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2023

Aleja spacerowa przy murach (program funkcjonalno - użytkowy).

W dniu 12.05.2023r. zostało umieszczone na platformie zakupowej zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Aleja spacerowa przy murach (program funkcjonalno – użytkowy)”. Celem projektu jest poprawa wizerunkowa i funkcjonalna terenu wokół murów obronnych w Pasłęku oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób poruszających się po projektowanej promenadzie wokół murów. Projekt będzie obejmował zaprojektowanie nowego oświetlenia, monitoring, tarasy widokowe, wycinkę drzew będących w kolizji bądź zasłaniające zabytkowe mury (rosnące na skarpie). Wzmocnienie i poszerzenie miejscowe ciągu pieszego wokół murów. Remont istniejących schodów od Bramy Wysokiej do ul. Zamkowej. Remont przebudowa schodów znajdujących się za spichlerzem a prowadzące na plac 1000-lecia (nowe bariery, stopnie). Do zaprojektowania będzie również odc. od parkingu staromiejskiego z tyłu za pocztą i połączenie z wejściem na plac 1000-lecia. Termin składania ofert upływa w dniu 26.05.2023r o godz. 10.00. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

1. MAKADAM Maciej Stachowicz, Grudziądz, kwota 154 734.00 zł. 

2. Green Cities Infrastructure sp. z o.o., Gdańsk, 242 310.00 zł.

Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył środki w wysokości 25 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) brutto. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Cena zaoferowana przez Wykonawców przekroczyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, natomiast Zamawiający nie przewiduje zwiększenia środków na realizację zadania. W związku z powyższym unieważniono postępowanie.

Opracował; Rafał Skalij.


W odpowiedzi na kolejne (drugie) zapytanie cenowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Aleja spacerowa przy murach (program funkcjonalno – użytkowy)” wpłynęły 3 oferty o wartości: 73.800,00 zł, 101 206,98 zł. i 219.555,00 zł brutto. Ceny zaoferowane przez Wykonawców przekroczyły kwotę zaplanowaną w budżecie gminy Pasłęk na realizację zamówienia (25 tys. zł). W związku z powyższym unieważniono postępowanie. Nie przewiduje się zwiększenia środków na realizację zadania. Celem projektu jest poprawa wizerunkowa i funkcjonalna terenu wokół murów obronnych w Pasłęku oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób poruszających się po projektowanej promenadzie wokół murów. Projekt będzie obejmował zaprojektowanie nowego oświetlenia, monitoring, tarasy widokowe, wycinkę drzew będących w kolizji bądź zasłaniające zabytkowe mury (rosnące na skarpie). Dokumentacja projektowa obejmie również:

- wzmocnienie i poszerzenie miejscowe ciągu pieszego wokół murów,

- remont istniejących schodów od Bramy Wysokiej do ul. Zamkowej,

- remont i przebudowa schodów znajdujących się za spichlerzem, prowadzących na plac 1000-lecia (nowe bariery i stopnie).

- ciąg pieszy na odcinku od parkingu staromiejskiego (z tyłu za pocztą) do wejścia na plac 1000-lecia.
Opracował Rafał Skalij.


W odpowiedzi na kolejne (trzecie) zapytanie cenowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Aleja spacerowa przy murach (program funkcjonalno – użytkowy)” zgodnie z terminami określonymi w ogłoszeniu, do dnia 28.07.2023r. do godz. 10.00 do Zamawiającego nie wpłynęły oferty. Związku z tym, postępowanie unieważniono. 

Opracował: Rafał Skalij.


W odpowiedzi na kolejne (czwarte) zapytanie cenowe umieszczone w dniu 7 września na Platformie Zamówień Publicznych dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Aleja spacerowa przy murach (program funkcjonalno – użytkowy)” wpłynęły trzy oferty. Wartość składanych ofert od najdroższej za kwotę 221 400 zł.; następna 50 430,00 zł. do najtańszej za kwotę do 25 000,00 zł. W dniu 18.09.2023 została opublikowana informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Cobra Project Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 20 lok.8, 41-902 Bytom. Celem projektu jest poprawa wizerunkowa i funkcjonalna terenu wokół murów obronnych w Pasłęku oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób poruszających się po projektowanej promenadzie wokół murów. Projekt będzie obejmował zaprojektowanie nowego oświetlenia, monitoring, tarasy widokowe, wycinkę drzew będących w kolizji bądź zasłaniające zabytkowe mury (rosnące na skarpie). Dokumentacja projektowa obejmie również:

-wzmocnienie i poszerzenie miejscowe ciągu pieszego wokół murów,

- remont istniejących schodów od Bramy Wysokiej do ul. Zamkowej,

-remont i przebudowa schodów znajdujących się za spichlerzem, prowadzących na plac 1000-lecia (nowe bariery i stopnie).

- ciąg pieszy na odcinku od parkingu staromiejskiego (z tyłu za pocztą) do wejścia na plac 1000-lecia.

Opracował Rafał Skalij


Z przykrością informuję, że firma która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Aleja spacerowa przy murach (program funkcjonalno – użytkowy)” tj. firma Cobra Project Sp. z o.o. z Bytomia, z którą zaplanowano podpisanie umowy i z którą przeprowadzono rozmowę telefoniczną odmówiła jej podpisania. Obecnie oczekujemy na odesłanie niepodpisanej umowy. Celem projektu miała być poprawa wizerunkowa i funkcjonalna terenu wokół murów obronnych w Pasłęku oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa osób poruszających się po projektowanej promenadzie wokół murów. Projekt miał obejmować zaprojektowanie nowego oświetlenia, monitoring, tarasy widokowe, wycinkę drzew będących w kolizji bądź zasłaniające zabytkowe mury (rosnące na skarpie).

Opracował: Rafał Skalij.