Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2024

Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance.

belka_duża 

W dniu 05.10.2023r. Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie; wstępną promesę w wysokości 1 281 541,35 zł. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/7983/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance koło Pasłęka. (dotacja)

Opis inwestycji:

Wzmocnienie zdezintegrowanych osypujących się cegieł poprzez proces impregnacji. Oczyszczenie powierzchni murów z uszczelniających nawarstwień gipsowych i samoistnych. Przywrócenie estetyki, usunięcie czynnika destrukcyjnego. Usunięcie spoin wtórnych mechanicznie z zachowaniem krawędzi otaczających je cegieł. Usunięcie źle dobranych cegieł i wstawienie nowych w partiach uprzednio naprawionych, a także tych fragmentów, w których nie dobrano wątku do oryginalnego. Naprawa pęknięć muru przez zastosowanie systemu prętów spiralnych ze stali nierdzewnej, wklejanych na specjalne zaprawy w spoiny muru( metoda zszycia prętami). Odsolenie zasolonych partii muru, w partii przyziemia i innych zawilgoconych. Dezynfekcja- zniszczenie glonów i porostów występujących w zawilgoconych partiach muru. Wykonanie przemurowań fragmentów zniszczonego muru z zastosowaniem zaprawy z wapna trasowanego i odpowiednio dobranych frakcji kruszywa. Uzupełnienie ubytków w cegłach, spoinowanie zaprawą do spoin dobraną kolorem i frakcją do spoin otaczających. Hydrofobizacja metodą natryskową preparatem do hydrofobizacji. Podklejenie odspajających się fragmentów oryginalnego starego tynku. Oczyszczenie powierzchni tynków z wtórnych pobiał i nawarstwień. Uzupełnienie brakujących tynków- tynk trasowo-wapienny, barwiony w masie. Rekonstrukcja fryzów pod dachem w tynku. 

Opracował: Rafał Skalij.


belka_duża 

Na sesji lutowej będzie procedowana uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków beneficjentowi: Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Św. Józefa w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 11, 14-400 Pasłęk, NIP 578-11-19-430, Regon 040058592 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance koło Pasłęka” Po podjęciu uchwały o udzielenie dotacji celowej na dofinasowanie prac w ramach w/w zadania będzie podpisana umowa z Parafią na realizację zadania jw.


belka_duża