Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2024

Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie.

Pismo_nagłówek-1 

W dniu 21.09.2023r. Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie; wstępną promesę w wysokości 2 450 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/1911/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie.

W ramach zadania planowana jest budowa parterowego  budynku, w którym zaplanowano świetlicę wiejską z niezbędnym zapleczem gospodarczym  i węzłem  sanitarnym oraz  pomieszczenia z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Aniołowie o powierzchni ok. 250 m2. Na pomieszczenia OSP składa się garaż na samochód strażacki z zapleczem do przechowywania sprzętu, pomieszczenia socjalne, takie jak szatnia z  niezbędnym wyposażeniem oraz węzeł sanitarny z prysznicem. W części świetlicy wiejskiej planowana jest budowa  sali  wyposażonej w stoliki oraz krzesełka z przeznaczeniem na spotkania społeczności wiejskiej, na warsztaty edukacyjne oraz  inne działania aktywizujące społeczność lokalną oraz pobudzające aktywność obywatelską mieszkańców. Przy sali powstanie zaplecze gospodarcze z niezbędnym wyposażeniem do przygotowywania potraw regionalnych oraz promowania „Anielskich ruchańców” wpisanych na listę produktów tradycyjnych. Budynek zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje tj.: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji, elektryczną, teletechniczną i alarmową. Pomieszczenia świetlicy i remizy OSP będą funkcjonowały niezależnie  ale też wzajemnie się będą uzupełniały wg potrzeb. Budynek wyposażony zostanie w zbiornik bezodpływowy ( brak kanalizacji w Aniołowie) oraz pompę ciepłą na potrzeby ogrzania budynku i ciepłej wody. Do budynku zaplanowano utwardzony dojazd z drogi gminnej oraz dojście z uwzględnieniem podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Budowa nowej remizy  w Aniołowie znacznie wpłynie na możliwości rozwoju jednostki osp oraz wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko tej wioski ale również na mieszkańców  naszej gminy.  Aniołowo  jest anielską wioską tematyczną organizującą plenery artystyczne oraz cykliczne imprezy jak „Zlot miłośników Aniołów”  czy spotkania studyjne. Nowa świetlica z zapleczem  ułatwi realizację celów i przyczyni się do tworzenia i planowania inicjatyw na rzecz poprawy życia mieszkańców wsi  jak i gminy Pasłęk, na której licznie występowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.


Pismo_nagłówek-1Przygotowywana jest dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie. W ramach zadania planowana jest budowa parterowego budynku, w którym zaplanowano świetlicę wiejską z zapleczem gospodarczym i węzłem sanitarnym wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz pomieszczenia z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Aniołowie o łącznej powierzchni ok. 250 m2. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6PGR na podstawie Promesy wstępnej nr Edycja6PGR/2023/1911/PolskiLad z dnia 20.09.2023r. Termin opracowania dokumentacji kompletnej dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę upływa w dniu 31.05.2024r. Koszt dokumentacji to 152 520,00 zł brutto. Wykonawcą jest CORCAD Spółka z o.o. z siedzibą w Pasłęku.

Na koniec marca projektant uzyskał decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji, opracował plan zagospodarowania działki, projekt  architektoniczno-budowlany przedłożony został do uzgodnienia w zakresie planowanych instalacji wewnętrznych. 


Pismo_nagłówek-1