Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2023

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej - dz. nr 46/11.

W dniu 20 kwietnia 2023r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Usług Wodno-Kanalizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 35c w Pasłęku na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej od ul. Partyzantów do ul. Cichej - dz. nr 46/11”. Koszt robót budowlanych wyniesie 707 000,00 zł brutto. Termin realizacji prac upływa dnia 20.11.2023r. W ramach zadania przewiduje się budowę sieci wodociągowej na odcinku 221 m, sieci kanalizacji sanitarnej o długości 278,0 i sieć burzową na odcinku 232,0 m od ul. Cichej do ul. Partyzantów, z włączeniem ich do istniejących sieci w ul. Partyzantów oraz do przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Brzozowej. 

Opracowała: Marzena Sidor.


Zakończone zostały prace związane z budową uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Cichej. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjny Sp. z o.o. z Pasłęka, na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 2023r. Prace zostały zakończone znacznie przed wyznaczonym w umowie terminem. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową na odcinku 221 m, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 278,0 i sieć burzową na odcinku 232,0 m od ul. Cichej do ul. Partyzantów, z włączeniem ich do istniejących sieci w ul. Partyzantów oraz do przepompowni ścieków na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Brzozowej. Koszt zadania to ponad 750 tys. zł łącznie z nadzorem inwestorskim i dokumentacją projektową opracowaną w 2022r.

Opracowała: Marzena Sidor