Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2022

Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicach Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna.

Zadanie dotyczy budowy uzbrojenia terenów pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe tj. dla ulic: Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna w Pasłęku. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Obsługi Inwestycji „EKO-SYSTEM” Jarosław Pawłowski z Pasłęka. Koszt dokumentacji  to 36 900,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano budowę :

- sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm na odcinku 1  106,8 m,

- kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200 mm na odcinku 903,8 m,

- sieci burzowej z rur PVC Ø 315- 400 mm na odcinku 965,5 m.

Zgłoszenie zamiaru wykonania  robót, które nie wymagają pozwolenia na budowę   do Starosty Elbląskiego dnia 11.08.2020r., Zaświadczenie  organu o nie wnoszeniu sprzeciwu z dnia 21.09.2020r.

Opracowała: Marzena Sidor.


 

Zakończone zostało postępowanie w sprawie udzielania zamówienia w trybie „zamówienia z wolnej ręki” dla  Przedsiębiorstwa Usług Wodno-Kanalizacyjnych – Jednostka Operatorska- Sp. z o.o. w Pasłęku, na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci burzowej w ulicach: Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna w Pasłęku.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji  koszt robót wyniesie 1.610.900,00 zł brutto, termin wykonania zadania ustalono do 30.08.2022r. W dniu 26.08.2021r. podpisana została umowa na realizację tego zadania. 
W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej w ulicy Wąwozowa, Wspólna, Dolinka i Piękna”, wybudowane zostanie ponad 1 106,0 m sieci wodociągowej, 903,8 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i  965,5 m kanalizacji burzowej. Są to sieci  rozdzielcze, stanowiące uzbrojeniecałego terenu przeznaczonego pod budownictwo jednorodzinne.

Opracowała: M.Sidor