Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: 2021

Rewitalizacja miasta - Remont murów obronnych w Pasłęku ETAP II.

Uprzejmie informuję, że w dniu 06 sierpnia 2020r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku – Roboty budowlane”.
Wykonawca zadania jest firma: Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne, ul. Berylowa 2B, 82 – 300 Elbląg. Wartość kontraktu 12 881 999,85 zł.
W postępowaniu uczestniczyły trzy firmy z cenami od najtańszej 12 881 999,85 zł. do najdroższej 16 577 779,27 zł. Przypominamy, w dniu 28-02-2019 r dzięki kilkuletnim staraniom
Gmina Pasłęk podpisała umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remontu murów obronnych w Pasłęku” w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na łączną kwotę 8 524 753,46 zł.

Podpisanie umowy odbyło się w obesności zaproszonych gości:
Pana Dariusza Bartona Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Pana Sławomira Mioduszewskiego kierownika delegatury Wojewódzkiego Urząd Ochrony
Zabytków w Olsztynie delegatura w Elblągu, Pana Piotra Skulimowskiego specjalisty ds. zabytków ruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie delegatury w Elblągu,
Pani Mileny Górskiej – właścicielki firmy: Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, oraz przedstawicieli Nadzoru inwestorskiego Pana Wojciecha Terczyńskiego,
Pana Rafała Sosny, Nadzoru autorskiego, projektanta Pana Marka Kowalczyka, Pana Tomasza Gduli, pracowników UM w Pasłęku.

Zestawienie długości i powierzchni murów:
- Zadanie Nr 1 (Etap II) od Bramy Kamiennej (Wysokiej) do Szkoły Łacińskiej, dł. 364 m, pow. zab. 415m2; od dnia 06-08-2020 r. do dnia 14 września 2021 r.,
- Zadanie Nr 2 (Etap I) od Szkoły Łacińskiej do Bramy Młyńskiej, dł. 356 m, pow. zab. 404m2; od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2022 r.
- Zadanie Nr 3 (Etap III) dł. 284m, pow. zab. 324m2, od parkingu przy murach do Bramy Wysokiej od dnia 15 kwietnia 2022 r. do dnia 14 października 2022 r.
Razem 970,00m pow. zabudowy 1104,29 m2
Projektowane prace dotyczące remontu murów obejmują m.in.:
• usunięcie z murów roślinności, zanieczyszczeń i wcześniejszych punktowych „napraw" z użyciem cementu;
• naprawę i odbudowę korony murów oraz wprowadzenie izolacji wodochronnej;
• uzupełnienie kamieni i cegieł, które wypadły z lica muru;
• wzmocnienie niektórych odcinków murów mikropalami kotwiącymi;
• wzmocnienie niektórych odcinków fundamentów ew. podłoża.

Opracował: Rafał Skalij
 


 

 

W dniu 22-09-2020r. został podpisany Aneks Nr 1/2020 z wykonawcą Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne, przesuniecie terminu realizacji etapu II do 14 września 2021r.
W dniu 27-11-2020r. został podpisany Aneks Nr 2/2020 z wykonawcą Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne  porządkuje wartość etapów II, I.
W dniu 22-02-2021r. został podpisany Aneks Nr 3/2021 z wykonawcą Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne przesunięcie termin realizacji etapu I zadanie Nr 2 od dnia 22 luty 2021r. do dnia 14 kwietnia 2022r.

 

W dniu 22-09-2020r. został podpisany Aneks Nr 1/2020 z Konsorcjum: BICO GROUP Sp. z o.o. ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa (Nadzór inwestorski + konserwatorski+ archeologiczny) zmieniający terminy realizacji poszczególnych etapów zgodnie z umową podpisaną z nowym wykonawcą firmą Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne oraz porządkujące kwestie finansowe na etapach.
W dniu 22-02-2021r. został podpisany Aneks Nr 2/2021 z Konsorcjum: BICO GROUP Sp. z o.o. ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa (Nadzór inwestorski + konserwatorski+ archeologiczny) zmieniający termin rozpoczęcia etapu I od dnia 22-02-2021r. do 14-04-2022r.

 

 

W dniu 22-09-2020r. został podpisany Aneks Nr1/2020 z MK-LINEA Biuro Projektowe inż. Marek Kowalczyk, ul. Zaruskiego 1d , 10-693 Olsztyn (nadzór autorski) zmieniający terminy realizacji poszczególnych etapów zgodnie z umową podpisaną z nowym wykonawcą firmą Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne oraz porządkujące kwestie finansowe na etapach.
W dniu 22-02-2021r. został podpisany Aneks Nr 2/2021 z  MK-LINEA Biuro Projektowe inż. Marek Kowalczyk, ul. Zaruskiego 1d , 10-693 Olsztyn (nadzór autorski) zmieniający termin rozpoczęcia etapu I od dnia 22-02-2021r. do 14-04-2022r.

 

W dniu 07 maja 2021r. został podpisany protokół odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach etapu II.    

 Opracował Rafał SkalijPliki do pobrania:

RPO WiM
Format: jpg, 13.23 kB