Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: Inwestycje i Remonty

2024

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka.

Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I.

Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka Etap II.

Zjazd z ul. Mickiewicza na drogę wewn. Osińskiego (dokumentacja + wykonanie).

Przebudowa dróg gminnych Pasłęk - Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I.

Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEiT w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, nr 4/5 obręb Pasłęk 01.

Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku.

Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku.

Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego przy ul. Partyzantów - dokumentacja.

CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.

Przebudowa drogi gminnej w Krośnie.

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym Etap I.

Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie.

Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ulicy Kopernika do ul. Polna (dokumentacja).

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina i Paderewskiego.

Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance.

Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa.

Budowa skatepark przy ul. Westerplatte w Pasłęku.

Przebudowa ul. Zielona w Pasłęku.