Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: Strefa turysty

Podstawowe informacje


Gmina Pasłęk to gmina miejsko-wiejska. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu elbląskiego. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2019 r. gminę Pasłęk zamieszkiwało 19 313 osób, z czego 9 502 stanowili mężczyźni, natomiast 9 811 kobiety. W mieście mieszka 12178 osób, a na obszarach wiejskich mieszka 7135 osób.
Powierzchnia gminy wynosi 264 km2 co wraz z liczbą zamieszkujących ją ludzi daje gęstość zaludnienia na poziomie 73 os./km2.

Jest to największa gmina typu miejsko-wiejskiego w województwie warmińsko-mazurskim, zarówno pod względem obszaru jak i liczby ludności.


Pasłęk jest atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. Inwestowaniu w Pasłęku sprzyja zawsze przychylna i otwarta na propozycje współpracy postawa władz samorządowych, które pragną, aby Pasłęk stał się miejscem pomnażania kapitału sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi miasta. Chcemy, by inwestujący w Pasłęku uznali to miasto za swoje i znaleźli tu „swoje miejsce na ziemi - swoją małą ojczyznę".


W skład gminy wchodzą 74 miejscowości: Anglity, Aniołowo, Awajki, Bądy, Borzynowo, Brzeziny, Buczyniec, Bukowa, Cierpkie, Czarna Góra, Dargowo, Dawidy, Drulity, Gibity, Gołąbki, Gryżyna, Gulbity, Kajmy, Kąty, Kawki, Kielminek, Kopina, Krasin, Kronin, Krosienko, Krosno, Kudyński Bór, Kudyny, Kupin, Kwitajny, Kwitajny, Łączna, Leszczyna, Leżnica, Łukszty, Maciejowizna, Majki, Malinowo, Marianka, Marzewo, Nowa Wieś, Nowe Kusy, Nowiny, Nowy Cieszyn, Owczarnia, Piergozy, Piniewo, Pólko, Robity, Rogajny, Rogowo, Rydzówka, Rzeczna, Rzędy, Sakówko, Sałkowice, Siódmak, Skolimowo, Sokółka, Stare Kusy, Stegny, Surowe, Talpity, Tulno, Tumpity, Wągniki, Wakarowo, Wikrowo, Wójtowizna, Zakrzewko, Zielno, Zielonka Pasłęcka, Zielony Grąd.

Gmina posiada 40 sołectw.

W gminie Pasłęk w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 472 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 178 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 138 nowych podmiotów, a 76 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (160) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (121) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (184) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (76) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku. Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Pasłęk najwięcej (66) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 409) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników. 3,9% (58) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,2% (400) podmiotów, a 68,9% (1 014) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Pasłęk najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.3%) oraz Budownictwo (19.6%).


Na terenie gminy funkcjonują m.in. następujące instytucje:
Jednostki Budżetowe:

 •     Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku
 •     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku
 •     Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku
 •     Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku
 •     Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku
 •     Szkoła Podstawowa w Rogajnach
 •     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej
 •     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku
 •     Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej
 •     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku

Jednostki posiadające osobowość prawną:

 •     Pasłęcki Ośrodek Kultury
 •     Biblioteka Publiczna w Pasłęku
 •     Przedsiębiorstwo Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska - sp. z o. o.

Zakłady Budżetowe:

 •     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku


Miasto i gmina w zakresie bazy hotelowo - gastronomicznej oferuje odwiedzającym między innymi: dom gościnny w Dawidach, gospodarstwa agroturystyczne w: Sałkowicach, Aniołowie, Marzewie, Krośnie, Mariance, Rydzówce i Stegnach oraz obiekty gastronomiczne w Pasłęku, Zielonym Grądzie.

Drogi:
Przez teren Gminy Pasłęk przebiega tylko jedna droga krajowa. Jest nią droga ekspresowa S7 Gdańsk – Rabka. Długość odcinka przebiegającego przez Gminę Pasłęk   wynosi   17,032   km.

Przez teren gminy Pasłęk przebiegają następujące drogi wojewódzkie:
•505 Pasłęk – Młynary – Frombork,
•513 Węzeł Pasłęk Północ - Orneta - Lidzbark Warmiński,
•526 Pasłęk - Śliwice - Lepno - Myślice – Przezmark,
•527 Dzierzgoń - Rychliki - Pasłęk - Morąg - Łukta – Olsztyn.

Łączna długość dróg wojewódzkich na terenie gminy Pasłęk wynosi  51,59 km, w tym 40,97 km dróg na terenach wiejskich i 10,61 km ulic na terenie miasta Pasłęka.
Sieć dróg powiatowych na terenie gminy Pasłęk ma łączną długość 90,376 km. Na terenach wiejskich naszej gminy znajduje się 81,162 km dróg powiatowych.
Długość wszystkich dróg gminnych posiadających status dróg publicznych zlokalizowanych na obszarze miasta i gminy Pasłęk wynosi łącznie 108,613 km.