Miasto i Gmina Pasłęk

Witold Żak

Witold ŻakPan Witold Żak urodził się 8 lipca 1941 r. w Ręcznie, powiat piotrkowski. W 1959 r. ukończywszy Liceum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim uzyskał maturę. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie uzyskując 15.09.1966 r. dyplom lekarza. W trakcie studiów aktywnie działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich pełniąc funkcję członka Rady Okręgowej, a następnie członka Rady Naczelnej oraz wiceprzewodniczącego Rady Uczelnianej Akademii Medycznej w Krakowie, a następnie przewodniczącego Rady Uczelnianej. W latach 1966-68 odbywał staż podyplomowy w Miejskim Szpitalu w Krakowie oraz w II klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Krakowie. W latach 1968-1970 odbył służbę wojskową w Jednostce Wojskowej w Braniewie, na stanowisku lekarza jednostki. W 1985 r. został mianowany na stopień Kapitana.

Oczekując na wolny etat w Krakowie podjął pracę w Pasłęku, gdzie osiadł na stałe. Od roku 1970 r. do 1973 pracował w Powiatowej Przychodni Obwodowej – Międzyzakładowej Przychodni Przemysłowej na stanowisku lekarza służby przemysłowej. W tym okresie zatrudniony był również w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku.

W 1973 r. powołany został na stanowisko Kierownika Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, które pełnił do 1975 roku.

Od 1975 roku pracując w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pasłęku obejmował stanowiska: młodszego asystenta, inspektora ds. orzecznictwa lekarskiego, młodszego asystenta służby przemysłowej, asystenta Poradni Przemysłowej, asystenta Działu Pomocy Doraźnej. W 1980 r. uzyskał specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych. W 1996 r. ZOZ w Pasłęku zostaje przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym Pan Witold Żak pracował do końca 1999r. Od 2000 r. do 2013 r. prowadził działalność lekarską w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Poradnia Ogólna i Pediatryczna "Lekarz" w Pasłęku.

Pan Witold Żak ciesząc się dużym zaufaniem społecznym pełnił również istotne funkcje we władzach samorządowych. W 1990 roku odbyły się w Pasłęku pierwsze po drugiej wojnie światowej demokratyczne wybory do samorządu terytorialnego. W skład Rady Miasta i Gminy kadencji 1990-1994 wszedł Pan Witold Żak, którego rada wybrała na członka zarządu.   Pan Witold Żak był również radnym Rady Miasta i Gminy kadencji 1994-1998. W 1998 r. odbyły się pierwsze wybory do rad powiatów. Funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu w Elblągu kadencji 1998-2002 powierzono Panu Witoldowi Żakowi. W kolejnej kadencji, tj. 2002-2006 Pan Żak pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego.

W trakcie swojej pracy lekarza wykazywał się zawsze zrozumieniem problemów pacjentów kompetencją i troską o dobro drugiego człowieka. Za swoją działalność publiczną i niesienie pomocy został 10 września 2009 r. odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, przyznanym przez Prezydenta RP. Uroczyste wręczenie odznaki nastąpiło podczas Sesji Rady Miejskiej w Pasłęku 22 grudnia 2009 r. Ogromnym wkładem Pana Witolda Żaka w zasługi dla naszej małej ojczyzny  było dbanie o to, co najcenniejsze, czyli o zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy. Był osobą dobrze znaną i szanowaną w środowisku lekarskim, jak i w środowisku lokalnej społeczności Miasta i Gminy Pasłęk.

Zmarł 26 marca 2021 r. Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Pasłęk od 22 marca 2013 r.