Miasto i Gmina Pasłęk

Czesław Frączek

Czesław FrączekUrodził się 22 kwietnia 1931 roku w Starym Zapuście na Wołyniu. W czerwcu 1946 r. przybył w ramach repatriacji zza Buga do wsi Krasin. Wraz z matką i siostrą prowadził gospodarstwo rolne, które w 1951 roku przejął na własność.

W 1952 roku wybrany został sołtysem wsi Krasin i pełnił tą funkcję do roku 2011. Przez ponad pół wieku był inicjatorem i wykonawcą wielu przedsięwzięć na rzecz swojej wsi i wspólnoty gminnej. W obronie przed kolektywizacją, w 1957 roku założył wraz z innymi rolnikami Kółko Rolnicze w Krasinie i został jego prezesem. Tradycje kółkowe kultywuje do dziś pełniąc społecznie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Pasłęku.

Pod hasłem „1000 szkół na 1000 – lecie państwa polskiego” wybudowana została dzięki inicjatywie i wysiłkowi mieszkańców ws Krasin oraz jej sołtysa – Pana Czesława Frączka, nowa 8 – klasowa szkoła podstawowa w Krasinie.

W 1972 roku wybudowane zostały w Krasinie świetlica i remiza strażacka, które to obiekty do chwili obecnej służą kolejnym pokoleniom mieszkańców.

W 1974 roku wybudowana została droga Krasin – Pasłęk. Mieszkańcy Krasina wspierani przez Czesława Frączka wykonali wszystkie prace przygotowawcze pod drogę.

Przykładem determinacji i umiejętności motywowania ludzi do działania przez Pana Czesława jest budowa wodociągu w Krasinie. Inwestycja ta została zainicjowana w 1987 roku i mogła być zrealizowana dzięki zabiegom Pana Czesława Frączka i innych rolników, którzy osobiście udali się do Warszawy, by walczyć o fundusze z Fundacji Wspomagania Zaopatrzenia Wsi w Wodę. Pieniądze Fundacji, wpłaty rolników oraz środki z budżetu Miasta i Gminy Pasłęk pozwoliły rozwiązać największy problem społeczny mieszkańców Krasina jakim był brak wody. Obecnie wodociąg ten zasila kolejne miejscowości, tj. Brzeziny i Nową Wieś.

Obok funkcji sołtysa, Pan Czesław Frączek był radnym na szczeblu gminnym i powiatowym. W latach 1956-1990 okresowo zasiadał w Radzie Nadzorczej w Nowej Wsi, Jelonkach oraz Radzie Miasta i Gminy Pasłęk oraz Radzie Powiatowej w Pasłęku.

Mając zaufanie rolników, w latach 1989-2001 reprezentował ich w Radzie Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pasłęku.

Od 1949 roku był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego a obecnie aktywnym i cenionym działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Pan Czesław Frączek dbając o materialną rzeczywistość nie zaniedbywał spraw duchowych. Uczestniczył bardzo aktywnie w remoncie kościoła i budowie plebanii przy kościele św. Bartłomieja.

W środowisku jest lubianym i otaczanym szacunkiem człowiekiem oraz cenionym partnerem dla władz gminnych. Jest urodzonym społecznikiem, mądrym, doświadczonym, kompetentnym administratorem, świetnym rozjemcą, fachowym doradcą niestrudzenie zabiegającym o sprawy wsi.

Potwierdzeniem uznania dla społecznej pracy Pana Frączka są liczne dyplomy, podziękowania i nagrody.

Pan Czesław Frączek jest honorowym obywatelem Pasłęka od 20 września 2002 roku.