Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: Bezpieczeństwo

Straż Miejska

Straż Miejska w Pasłęku

Straż Miejska w Pasłęku działa na podstawie ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, oraz Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej. Do czasu wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 stycznia 1998 roku Pasłęcka Straż Miejska funkcjonowała w oparciu o nadany jej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pasłęka statut. Obecnie w Straży Miejskiej jest zatrudniony jeden strażnik miejski.

Straż Miejska w Pasłęku funkcjonuje w systemie jednozmianowym, tj.:

  • służby dzienne od godz. 7.30 do 15.30

Telefony alarmowe straży miejskiej:

Patrol straży miejskiej - tel. kom. 606-810-667 lub 606 940 399 (czynne w godz. od 7.30 do 15.30).

Bezpieczeństwo Publiczne

Częste zapytania mieszkańców Pasłęka, kierowane do funkcjonariuszy Straży Miejskiej w zakresie informowania odpowiednich służb porządkowych o występującym zagrożeniu, niebezpieczeństwie czy też zauważonym przestępstwie wykonane zostały tablice informacyjne, na których zostały umieszczone numery telefoniczne Straży Miejskiej, Policji oraz numer bezpłatnej infolinii. Na tablicach przy okazji wyeksponowane zostały czytelne i estetyczne loga tych służb. Tablice ustawiono w miejscach o wzmożonym ruchu społeczeństwa, to jest:

  • na skrzyżowaniu ulic: 3-go Maja z ulicą Ogrodową;
  • na skrzyżowaniu ulic: Jagiełły z ulicą Westerplatte;