Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: Kultura i Sport

Park Rekreacyjno-Edukacyjny w Pasłęku

Plac Tysiąclecia w Pasłęku został w latach 2013-2014 przebudowany w celu wydzielenia ciągów pieszych oraz stref gier, zabaw i ćwiczeń. W poszczególnych strefach zamontowane zostały urządzenia sportowe, rekreacyjne i edukacyjne oraz ławki i kosze na śmieci. W centralnej części placu wykonano fontannę z regulowanym wypływem wody. Wokół fontanny wykonane zostały pergole z pnączami. Na terenie parku dokonano również nasadzenia drzew i krzewów. Nowy obiekt rekreacyjno – edukacyjny został wyposażony w oświetlenie, w tym podświetlenie sąsiadujących zabytkowych murów obronnych oraz monitoring. Istniejąca dotychczas scena w kształcie orła została wyremontowana.