Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: Kultura i Sport

Park ekologiczny

Park ekologiczny im. Stanisława Pankalli

Ten uroczy, malowniczo położony zakątek pasłęckiej krainy już na początku XX wieku był wykorzystywany jako miejsce wypoczynku i rekreacji przez szukających wytchnienia mieszkańców miasta.

Miejsce to, szczególnie obdarowane przez naturę, zyskało wiele także wskutek przemyślanej działalności człowieka. Jeziorko miejskie, meandrująca niczym górski potok rzeka Wąska z bogatą fauną i licznymi dopływami, wąwozy, lasy, kanał, drogi, ścieżki, rzadkie gatunki roślin, krzewów i drzew tworzą jakże piękny, harmonijny obraz przyrody na tym skrawku ziemi pasłęckiej. Kto raz zobaczy to miejsce, urzeczony nim, będzie powracał tu stale.

Rozsądna ingerencja człowieka sprawiła, że naturalne piękno tego terenu doskonale współgra z przemyślnie wkomponowanymi w przyrodę urządzeniami, służącymi do zapewnienia wypoczynku i edukacji ekologicznej.

Walory przyrodnicze parku Park Ekologiczny leży w obszarze chronionego krajobrazu. Szczególną osobliwością malowniczego, polodowcowego terenu są rzadkie i ginące gatunki flory i fauny takie jak: ślaz zygmarek - Malva alcea, kielisznik zaroślowy - Całystegia sepium, ligustas pospolity - Ligustum vulgaris i inne.

Teren wąwozów i zbiorników wodnych jest ostoją licznej fauny. Z gromady ryb szczególnie cenne są: pstrąg potokowy - Salma trutto, głowacz białopłetwy - Cottus gobio, strzebla potokowa - Phoxinus phoxinus.

Ssaki reprezentują m.in.:

wydra - Lutra lutra, gronostaj - Mustela erminea, jenot - Nyctereutes procyonoides. Perkoz dwuczuby - Podiceps cristatus, czapla siwa - Ardea cinerea, zimorodek - Alcedo atthis to przedstawiciele licznie występującej gromady ptaków.

Na uwagę zasługują płazy i gady zamieszkujące tereny podmokłe lub piaszczyste zbocza.