Miasto i Gmina Pasłęk
Powróć do: Kultura i Sport

Lodowisko - Biały Orlik

Gmina Pasłęk w 2011 roku wykonała zadanie pn. Budowa zespołu boisk sportowych ORLIK z lodowiskiem przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku.

W ramach zadania wybudowano boisko ze sztuczną trawą o powierzchni  1860 m², boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną oraz tenisa o powierzchni 613,11 m² wraz z zapleczem.

Boiska zostały ogrodzone po obwodzie oraz oświetlone, zgodnie z założeniami programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

W budynku socjalno-szatniowym umieszczono szatnie dla sportowców, sanitariaty, magazynek sprzętu i pomieszczenie instruktora. W budynku przewidziane są również pomieszczenia do obsługi lodowiska w tym wypożyczalnia łyżew, która została wyposażona w 100 par łyżew różnych rozmiarów.
Na powierzchni boiska z poliuretanu na okres zimy rozkładane jest lodowisko o wymiarach 19 m x 30 m. Elementy lodowiska  w okresie letnim składowane będą w wykonanym do tego celu pomieszczeniu magazynowym. W ramach zadania zakupiono również maszynę do konserwacji i utrzymania  tafli lodowiska.