Konkurs PROMUJĘ MOJE MIASTO PASŁĘK


Burmistrz Pasłęka ogłasza konkurs artystyczny „Promuję moje miasto Pasłęk”. Celem konkursu jest promocja Miasta w wydawnictwach i innych formach przekazu. W ramach konkursu dopuszcza się wszelkie techniki artystyczne: plakat, fotografia, prace multimedialne i inne. Udział w konkursie mogą brać wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Pasłęk. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Prace należy nadsyłać lub dostarczać osobiście do Urzędu Miejskiego w Pasłęku w okresie od dnia 11 maja 2009 r. do godz. 15:00 dnia 30 września 2009 r.
Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej www.paslek.pl do dnia 31 października.

Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne w kwotach brutto:
I miejsce - 2000 zł,
II miejsce - 1000 zł,
III miejsce - 500 zł.

Poniżej regulamin konkursu i karta zgłoszenia.

Regulamin konkursu „Promuję moje miasto Pasłęk”

Karta zgłoszenia