W dniu wczorajszym zakończyły się badania archeologiczne na obszarze przyległym od zachodu do zamku krzyżackiego w Pasłęku. W wyniku badań zweryfikowano anomalie uchwycone podczas badań nieinwazyjnych przeprowadzonych w 2016 roku, które to anomalie okazały się nie być pozostałością tunelu, który miałby łączyć zamek z pobliskim kościołem. Natrafiono natomiast na mur gotycki, powstały prawdopodobnie w XIV wieku, który oddzielał zamek od miasta. W ten sposób możliwe będzie zrekonstruowanie pierwotnej formy otoczenia zamku oraz być może symboliczne odtworzenie oryginalnego biegu murów. W trakcie badań zainwentaryzowano ponad 3000 zabytków ruchomych, na które składają się w większości fragmenty naczyń ceramicznych, ale także zabytki metalowe takie jak groty bełtów. Natrafiono także na pojedyncze fragmenty ceramiki, które można datować prawdopodobnie na okres wpływów rzymskich. Znalezisko to wskazuje, że historia osadnictwa w tym miejscu jest dużo starsza niż średniowiecze.

Oprac. dr Rafał Solecki

 

Dzien30 0