W dniach 11-14 lipca, w wyznaczonym w obrębie wykopu sondażu eksplorowano dwudziestowieczną i dziewiętnastowieczną niwelację, która zajmuje niemalże całą powierzchnię wykopu. Na koniec tygodnia głębokość sondażu sięgnęła prawie 2 metrów, ale nadal nie natrafiono na dno zasypiska. W obrębie eksplorowanych warstw wciąż występuje materiał zabytkowy, który można datować na XIX wiek.

Na zaprezentowanych zdjęciach widać poglądowy kadr wykopu oraz szkic dokumentacyjny zachodniej ściany wykopu. Poniżej znajduje się skrótowy opis wydzielonych jednostek stratygraficznych widocznych na tymże szkicu:

(1) - ziemia; współczesny poziom użytkowy,

(2) - piaszczysta glina; niwelacja z drugiej połowy XX wieku,

(3) - ziemia z drobinami gruzu ceglanego; poziom użytkowy z drugiej połowy XX wieku,

(4) - naprzemianległe warstwy ziemi i piasku; niwelacja z okresu powojennego,

(5) - przemieszana ziemia, piasek i gruz ceglany; niwelacja nawieziona w trakcie wojny lub tuż po jej zakończeniu,

(6) - ziemia z drobinami gruzu ceglanego; niwelacja nawieziona w celu "zamaskowania" wkopu instalacyjnego [27] / (7)

(7) - przemieszany gruz ceglany; zasypisko wkopu instalacyjnego [27],

[8] - dół do lasowania wapna,

(9) - zlasowane wapno,

[10] wkop instalacyjny,

(11) - przemieszana ziemia, piasek i gruz ceglany; wypełnisko wkopu instalacyjnego [10],

(25) - przemieszana ziemia z dużą ilością grud wapna; jedno z wypenisk dołu do lasowania wapna [8],

(24) - naprzemianległe warstwy ziemi, piasku, gruzu ceglanego i spalenizny; niwelacja z XIX lub początku XX wieku,

[27] - wkop instalacyjny.

 

Rafał Solecki