Dzień 8

W ubiegły czwartek i piątek (6 i 7 lipca) oraz w ostatni poniedziałek (10 lipca) wykonywano doczyszczanie ścian wykopu oraz planu, a następnie wszystkie te powierzchnie zadokumentowano. Na zamieszczonym zdjęciu u góry (w profilu północnym wykopu) widoczne są kolejne poziomy niwelacji oraz ślady po wkopach instalacyjnych. Niemalże wszystkie te warstwy można datować na XX wiek. Powstały one zapewne po drugiej wojnie światowej i są efektem nawożenie w to miejsce m.in. gruzów ze zniszczonego miasta. Niwelacje te widoczne są także w planie i nadal zajmują ponad połowę wykopu. W części północno-wschodniej widoczna jest ceglana, przesklepiona studzienka, którą wstępnie można datować na około XIX wiek. Przestrzeń pomiędzy dwudziestowieczną niwelacją i wkopem pod studzienkę, a także południowo-wschodnią część wykopu tworzą także warstwy o charakterze niwelacyjnym, XIX-to wiecznej chronologii.

 

dr Rafał Solecki