Miasto i Gmina Pasłęk w Rankingu Samorządów 2016 w kategorii pn. „Europejski Samorząd” sporządzonym przez dziennik RZECZPOSPOLITA, zajęła bardzo wysokie 83 miejsce w kraju wśród 611 gmin miejsko – wiejskich oraz 1 miejsce w województwie warmińsko – mazurskim wśród 33 gmin miejsko – wiejskich, pod względem pozyskanych dotacji z Unii Europejskiej w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.
Ranking, o którym mowa wyżej uwzględniał następujące dane za 2015 rok dotyczące gmin, pozyskane z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju:
1) łączna wartość pozyskanych środków unijnych na podstawie zawartych w 2015 roku umów o dofinansowanie, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy,
2) wartość dochodów pochodzących z funduszy unijnych wykazanych w budżecie gminy w 2015 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy,
3) liczba umów zawartych przez gminę w 2015 roku o dotacje ze środków UE.

Biorąc pod uwagę pozycję gminy Pasłęk w wyżej opisanym rankingu oraz zajmowane miejsca w podobnych rankingach gmin w latach ubiegłych, gmina Pasłęk była i pozostaje liderem w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację zadań własnych, zarówno w skali kraju, a w szczególności w województwie warmińsko – mazurskim.