Serwis Samorządowy PAP opublikował w dniu 28 grudnia 2015 r. na swojej stronie internetowej ranking gmin przedstawiający wartość projektów zrealizowanych przy udziale środków unijnych pozyskanych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.
Rankingiem objęte zostały wszystkie gminy w kraju. Dane uwzględnione przy tworzeniu rankingu odnoszą się do wszystkich projektów zrealizowanych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, a więc projektów zrealizowanych przez gminę, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne podmioty.
Zgodnie z przedstawionym rankingiem na terenie samorządu Miasta i Gminy Pasłęk zrealizowano przy udziale ww. środków projekty za łączną kwotę 447.412.938,53 zł. Powyższy wynik uplasował naszą gminę na wysokim 139 miejscu wśród 2478 gmin w kraju.
W skali województwa warmińsko-mazurskiego na 116 gmin nasza gmina zajęła 9 miejsce, a wśród gmin miejsko-wiejskich – 3 miejsce.
Wyniki rankingu świadczą, że zarówno władze samorządowe Miasta i Gminy Pasłęk, jak również przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe z sukcesem pozyskują środki unijne, a następnie realizują różnorodne projekty z zakresu zadań publiczny oraz o charakterze biznesowym na naszym terenie. Powyższa sytuacja z pewnością pozytywnie wpływa na stały rozwój naszej gminy.