Miasto i Gmina Pasłęk zajęła w tym rankingu 1 miejsce wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim oraz 5 miejsce w kraju. Na uwagę zasługuje fakt, iż wśród pierwszych 65 gmin miejskich i miejsko-wiejskich z całego kraju wymienionych w opublikowanym rankingu znalazły się jedynie dwie gminy z terenu naszego województwa, tj. Pasłęk na 5 miejscu (ex aequo z trzema innymi gminami) i Frombork na 10 miejscu (ex aequo z szesnastoma innymi gminami).
W rankingu na innowacyjny samorząd oceniano m.in.:

  • dostęp do spraw urzędowych przez internet,
  • szkolenia on-line pracowników urzędu,
  • funkcjonowanie darmowych punktów dostępu do internetu,
  • dostępność do stanowisk komputerowych dla mieszkańców,
  • liczba uczniów przypadających na jeden komputer,
  • funkcjonowanie prywatnych serwisów internetowych,
  • wprowadzane rozwiązania mobilne.


Bardzo wysoka pozycja naszej gminy w powyższym rankingu jest efektem realizacji przez pasłęcki samorząd działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji działalności jednostek organizacyjnych.