Miasto i Gmina Pasłęk zajęła w tym rankingu wysokie 5 miejsce wśród 49 gmin miejskich i miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego oraz 99 miejsce wśród wszystkich 913 gmin miejskich i miejsko-wiejskich w kraju.
W pierwszym etapie rankingu wyłonione zostały gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2011-2014.
W ramach pierwszego etapu samorządy zostały ocenione w zakresie:

 • dynamiki wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2011-2014,
 • wartości środków unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), jakie w latach 2012-2014 wpłynęły na rachunek budżetu gminy,
 • indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który zaczął obowiązywać od 2014 r.,
 • nadwyżki operacyjnej w stosunku do dochodów w latach 2011-2014,
 • dynamiki wzrostu dochodów własnych w latach 2011-2014,
 • relacji nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2011-2014,
 • dynamiki wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca (w wybranych działach) w latach 2011-2014,
 • transportu i łączności,
 • ochrony środowiska.


Miasto i Gmina Pasłęk znalazła się w gronie najlepszych samorządów i została zaproszona do udziału w drugim etapie rankingu.

W drugim etapie rankingu samorządy oceniane zostały w zakresie m.in.:

 • udziału wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w latach 2011-2014,
 • wydatków mieszkaniowych w przeliczeniu na osobę w latach 2011-2014,
 • wyników testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w latach 2013-2014,
 • liczby nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2011-2014 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców,
 • funkcjonowania urzędu w oparciu o system zarządzania jakością (Urząd Miejski w Pasłęku realizuje zadania w oparciu o system ISO),
 • oceny wiarygodności kredytowej,
 • udziału wydatków na promocję gminy w wydatkach ogólnych w latach 2013-2014,
 • współpracy z jednostkami pomocniczymi,
 • wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
 • inicjatywy w ramach partnerstwa publicznego,
 • istnienia planu zagospodarowania przestrzennego,
 • sposobów zapobiegania bezrobociu,
 • wdrożenia Karty Dużej Rodziny.