Gmina Pasłęk zajęła bardzo wysokie 16 miejsce w „Rankingu Samorządów 2011" sporządzonym przez „Dziennik Rzeczpospolita" w kategorii „Samorządy najlepiej wykorzystujące pieniądze z Unii Europejskiej”, w grupie „Europejski samorząd – Fundusze Unijne” - gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Ranking został opublikowany w dodatku do „Dziennika Rzeczpospolita” w dniu 19.07.2011 r. Ranking wskazywał gminy, które najskuteczniej pozyskują fundusze europejskie.
Gmin miejskich i miejsko-wiejskich jest w Polsce 908. Miejsce 16 w powyższym rankingu świadczy o wysokiej skuteczności pasłęckiego samorządu w uzyskiwaniu środków unijnych na inwestycje gminne. W tym rankingu Gminę Pasłęk wyprzedziły tylko 2 gminy z województwa warmińsko-mazurskiego.