Ranking ukazał się 25 maja 2011 r. w „Gazecie Samorządowej”, stanowiącej dodatek do „Gazety Olsztyńskiej”. Z opublikowanych w rankingu danych wynika m.in., że gmina Pasłęk w kategorii „Ranking budżetów gmin w ogólnej klasyfikacji” zajęła bardzo wysokie 2 miejsce na 116 gmin naszego województwa, poprawiając tym samym swoją pozycję o 50 lokat w porównaniu do roku 2009. Przy ocenie budżetów gmin pod uwagę brane były następujące wskaźniki: wydatki, wydatki na jednego mieszkańca, nadwyżka/deficyt na mieszkańca, zadłużenie.
Wśród gmin miejsko-wiejskich gmina Pasłęk zajęła 2 miejsce na 33 gminy z terenu Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
W kategorii „Budżety gmin wg wydatków na mieszkańca w 2010 r.” gmina Pasłęk zajęła 56 miejsce, poprawiając swoją pozycję o 49 lokat.
W kategorii „Budżety gmin wg zadłużenia na koniec 2010 r.” gmina Pasłęk zajęła 26 miejsce. Pierwsze miejsca w tej kategorii zajęły gminy posiadające niewielkie budżety (od 10 do 20 mln zł), w związku z powyższym nie mogą angażować dużych środków na inwestycje, tym samym nie mają potrzeby zaciągania kredytów.