dowod3-1Przewodniczący Towarzystwa Powiatowego Pr. Holland w Itzehoe, które od wielu lat skupia i organizuje dawnych mieszkańców powiatu pasłęckiego w Niemczech. Co dwa lata w Itzehoe, w Szlezwiku Holsztynie, odbywają się uroczyste spotkania towarzystwa, na które zapraszani są również przedstawiciele władz Pasłęka i tutejszego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej. Dzięki materialnej pomocy dawnych mieszkańców Pasłęka i powiatu, zrekonstruowano jeden z najstarszych istniejących zabytków Pasłęku - Bramę Młyńską, zabytek średniowiecznego budownictwa. Wyremontowano również Bramę Kamienną oraz zrekonstruowano i zabezpieczono średniowieczne mury obronne. Na terenie d. powiatu staraniem towarzystwa odbudowano pomniki ku czci poległych w I wojnie światowej m.in. w Jelonkach, Kwietniewie i Skowronach.

Towarzystwo Pr. Holland pod przewodnictwem Pana Hinza prowadzi również aktywną działalność edytorską, czego przykładem jest wydawany od ponad dwudziestu lat rocznik „Heimatbrief des Kreises Pr. Holland” oraz inne publikacje, z których na uwagę zasługują monografie poszczególnych wsi dawnego powiatu pasłęckiego. Dotychczas wydano monografie: Rychlik (Reichenbach) - autorzy Peter Wenzel i Bernd Hinz, monografię Wilcząt (Deutschendorf) – autor Erich Preuss, Skowron (Schmauch) i Lesisk (Reichwalde) – autor Kurt Jordan oraz parafii Zielonka Pasłęcka (Grünhagen) – autor Georg Schneider. Kontynuacją tej serii wydawniczej jest obszerna, dwutomowa monografia parafii kościelnej Marianka, której autorami są aktywni działacze wspomnianego towarzystwa - p. Fritz Folger z Brunszwiku, emerytowany ekonomista i specjalista ds. zarządzania przedsiębiorstwem, urodzony w 1936 r. w Bądach oraz p. Ulrich Liedtke z Magdeburga, emerytowany nauczyciel geografii i języka rosyjskiego, urodzony w 1935 r. w Mariance.

Wszystkie działania podejmowane przez Pana Hinza wzmocniły dobrosąsiedzkie stosunki polsko – niemieckie.

Pan Bernd Hinz jest honorowym obywatelem Pasłęka od 29 czerwca 2001 roku.