IMG 0472

W Urzędzie Stanu Cywilnego dnia 08 października 2015 odbyła się uroczystość związana z 50 leciem pożycia małżeńskiego państwa Haliny i Henryka Dziemidowicz. Dostojni jubilaci otrzymali stosowny dyplom oraz zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Dekoracji dokonał Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski. Pan Henryk pracował w Zakładzie Rolnym w Kwitajnach natomiast Pani Halina pracowała najpierw w przedszkolu w Kwitajnach a potem w Przedszkolu Samorządowym Nr 1. Oboje wychowali troje dzieci i doczekali się ośmiorga wnuków. W tej chwili Państwo Dziemidowicz są na zasłużonej emeryturze. Dostojnym jubilatom życzymy dużo zdrowia i miłości na dalsze, wspólnie spędzone lata.

IMG 0468

IMG 0472

IMG 0491